Till navigation Till innehåll
Folk och Kulturs loggaFolk och Kulturs loggaFolk och Kulturs logga

Årets Folk och Kultur är till ända, ta del av vår medverkan.

Folk och Kultur i backspegeln

Besökare från hela landet, över 200 programpunkter på totalt nio scener och filmstudio med liveintervjuer – årets Folk och Kultur är till ända. Kulturrådet deltog med panelsamtal om konstnärlig frihet och breddad rekrytering, frukostseminarium om Kulturhuvudstad 2029 och ett monterprogram med 20 olika mötespunkter.

Panelsamtal

I samtalet Breddad rekrytering – en konst i sig möttes representanter från olika delar av kultursektorn i en diskussion om hur vi gemensamt kan arbeta för att motverka snedrekrytering och öka mångfalden i kultursektorn.

I samband med panelsamtalet släppte vi även rapporten Möjligheter, utmaningar, metoder som lyfter frågan och där vi pekar på flera insatser som behövs för att förbättra arbetet med breddad rekrytering inom kultursektorn.

Rapporten Möjligheter, utmaningar, metoder

Här kan du ta del av panelsamtalet:

Tillsammans med Konstnärsnämnden arrangerades panelsamtalet Konstnärlig frihet i praktiken som tog avstamp ur Kulturanalys rapport Så fri är konsten från 2021.

Här kan du ta del av panelsamtalet:

Programpunkter i vår monter

Kultursamverkansmodellen och projektchefen för det internationella toppmötet World Summit on Arts and Culture var två av många programpunkter i vår monter. Under de inledande dagarna fanns representanter och aktörer som fått stöd av Kreativa Europa på plats för att svara på frågor och dela med sig av sina erfarenheter. Erfarenhetsutbyte skedde även bland aktörer som under de senaste åren drivit regionala utvecklingsprojekt inom ramen för Kultursamverkansmodellen.

Fredag morgon deltog ett tjugotal intressenter i ett frukostmingel kring Kulturhuvudstad 2029. Fredrik Lindegren, kulturchef i Umeå och tidigare ansvarig för Kulturhuvudstadsåret 2014 samtalade med Kajsa Ravin om betydelsen av att stå värd för ett kulturhuvudstadsår.

Under fredag och lördag var det fokus på barn och unga. Medarbetare som arbetar med bland annat Kulturskolecentrum, Barnrätt i praktiken och Skapande skola samt läsambassadör Nioosha Shams var på plats och träffade besökare. Under lördagen fyllde ungdomar montern där de i olika workshopsövningar skapade poesi som de sedan läste högt från vår monterscen.

Livestudio med intervjuer

Parallellt med det fysiska konventet gick det att ta del av livesändningar på Folk och Kulturs hemsida. Kristoffer Triumf intervjuade Kajsa Ravin, Nioosha Shams samt Anna Hällgren som arbetar med samverkansprojektet Bokstart. Samtalen går att se på folkochkultur.se.

Intervju med Kajsa Ravin, 6.00 in i sändningen

Intervju med Nioosha Shams, 0.13 in i sändningen

Intervju med Anna Hällgren, 4.05 in i sändningen 

Kontakt

Mikael Weikvist

Laddar...