Till navigation Till innehåll
Gruppbild: En kvinna och nio ungdomar - både pojkar och flickor. Gruppen har trängt ihop sig i ena hörnet av ett rum och är samlade kring en soffa.Gruppbild: En kvinna och nio ungdomar - både pojkar och flickor. Gruppen har trängt ihop sig i ena hörnet av ett rum och är samlade kring en soffa.Gruppbild: En kvinna och nio ungdomar - både pojkar och flickor. Gruppen har trängt ihop sig i ena hörnet av ett rum och är samlade kring en soffa.

Ungdomsrådet stöttar läsambassadören Nioosha Shams i hennes uppdrag. Foto: Susanne Kronholm.

Nytt ungdomsråd fokuserar på läsning och modersmål

Nio 15–16 åringar tar plats i Kulturrådets nybildade ungdomsråd. De ska tillsammans med läsambassadören Nioosha Shams fokusera på modersmål, flerspråkighet och ungdomslitteratur. Syftet är att få ungas blick på läsning och införliva deras idéer i läsambassadörens arbete.

Kulturrådet utser vartannat år en läsambassadör. Sedan oktober 2022 är det författaren och kulturskribenten Nioosha Shams som är ansiktet utåt. Hon är Sveriges sjätte, och med sina 26 år den yngsta, läsambassadören.
– För mig är det viktigt att synliggöra ungdomarna och deras röster och låta dem ta plats. Tillsammans ska vi delta på riksdagsmöte, mässor, poddar och prata om vikten av att synas också i litteraturen, oavsett bakgrund, säger Nioosha Shams.

Ungdomarna och Nioosha Shams ska undersöka vad unga själva ser som meningsfullt i läsande och skrivande. Och hur relationen till modersmål påverkar en som människa.
– Jag önskar att jag hade en mycket starkare relation till mitt modersmål än jag har, för det är något som är en del av ens identitet. Och jag har två helt olika delar. Ett ställe jag bor på och som jag älskar, och ett ställe som jag varit på typ en gång, där mina föräldrar växte upp. Det är min pappas favoritställe och därför älskar jag det. Jag vill hinna bli starkare i den relationen innan det är för sent, säger Akila Mah, en av deltagarna i ungdomsrådet.

Ungdomsrådet träffas en gång i månaden. Arbetet kommer att resultera i event och kunskapsutveckling kring ungas egna perspektiv på läsande. I förlängningen vill man genom samarbetet locka fler unga till läsningen.

I uppdraget som läsambassadör ingår att inspirera barn och unga till läsning och vara en läsande förebild. Läsambassadören ska verka för att alla, oavsett bakgrund ska få lika möjlighet att nå litteraturen och bli läsare.

På bilden, övre raden från vänster: Nioosha Shams, Fatima Mehawes, Jeanette Bashir, Akila Mah, Emilio Sarkis, Nasteeho Shegow. Nedre raden från vänster: Rebo Mahmod, George Asaad, Nevin Berwari, George Sarkes.

Läs mer

Om läsambassadören Nioosha Shams

Kontakt

Nioosha Shams

Läsambassadör

Ann Catrine Eriksson

Handläggare

Lena Boqvist

Kommunikatör

Laddar...