Till navigation Till innehåll
Rapporten Flernivåsamverkan främjar barns bästa mot en rosa bakgrund.Rapporten Flernivåsamverkan främjar barns bästa mot en rosa bakgrund.Rapporten Flernivåsamverkan främjar barns bästa mot en rosa bakgrund.

Ny rapport: Flernivåsamverkan främjar barnets bästa

Ett fungerande samspel mellan staten, regioner och kommuner är nödvändigt för att barns och ungas rätt till kultur ska kunna uppnås. Det visar Kulturrådets rapport Flernivåsamverkan främjar barnets bästa som den 30 mars skickas till regeringen.

Undersökningen bygger på intervjuer med tjänstepersoner från sex kommuner och deras respektive regioner, samt en kvantitativ analys av Kulturrådets bidrag till kommuner.

Rapporten fokuserar på finansieringen av kommunernas arbete med barns och ungas rätt till kultur, samspelet mellan kommunala och regionala medel samt riktade statsbidrag. Rapporten undersöker också i vilken mån det görs uppföljningar för att säkerställa alla barns och ungas rätt till konst och kultur.

En övergripande slutsats är att insatser från såväl kommuner och regioner som staten behövs för att uppnå barnets rätt till kultur enligt barnkonventionen. Undersökningen visar att det finns potential att utveckla samspelet mellan de tre nivåerna. I detta arbete är följande områden särskilt centrala:

  • Förstärkt samverkan och samordning mellan kommuner, regioner och staten kring barnets bästa
  • Fortsatt statligt utvecklingsstöd till folkbibliotek och kulturskolor
  • Utvecklad uppföljning och analys av barns och ungas rätt till kultur

Rapporten ingår i Kulturrådets redovisning av regeringsuppdraget ”Barnrätt i praktiken” (BiP).

– Förutsättningarna för att alla ska kunna vara delaktiga i kulturlivet är att statliga, regionala och framför allt kommunala satsningar samspelar, säger Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör.

Den 27 april arrangeras ett webbinarium och en frågestund där Johanna von Bahr, utredare och Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare barn och unga, berättar mer om rapporten och svarar på frågor. 

Läs mer

Läs och ladda ner rapporten 

Kontakt

Johanna von Bahr

Utredare

Helene Oljons

Pressansvarig

Laddar...