Till navigation Till innehåll
""""""

Läslistor, informationssäkerhet och AI bland 2024 års nya uppdrag.

Nya uppdrag i Kulturrådets regleringsbrev för 2024

I regleringsbrevet till Kulturrådet, som kom på fredagen, finns bland annat tre nya uppdrag: Läslistor, informationssäkerhet och artificiell intelligens (AI). Det årliga regleringsbrevet är regeringens meddelande till de olika myndigheterna om anslag och uppdrag för kommande år.

Kulturrådet ska tillsammans med Skolverket ta fram läslistor med olika typer av litteratur, bland annat svenska och internationella skönlitterära klassiker. Läslistorna delas upp utifrån skolform och ska fungera som stöd för förskollärare och andra lärarkategorier när de ska välja litteratur för sin undervisning. Läsrådet ska bistå med erfarenheter till läslistorna och en fristående referensgrupp ska bildas. 40 miljoner kronor avsätts för läsfrämjande insatser tillsammans med Sveriges kommuner.  

– Det känns viktigt och intressant med våra läsfrämjande uppdrag som vi ska utveckla tillsammans med kommunerna, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Kulturrådet ska också redogöra för hur vi arbetat för att utveckla informationssäkerheten på myndigheten och hur vi planerar att möta framtida behov. Kulturrådet har, liksom flera andra myndigheter, fått i uppdrag att redovisa hur artificiell intelligens påverkar verksamheten.

– Vi jobbar också på med våra tidigare uppdrag, konstaterar Kajsa Ravin. Kulturrådets uppdrag är viktigt för att kulturen ska kunna utvecklas och vara tillgänglig i hela landet.

Kulturrådet ska fortsätta utveckla Bokstart för att nå fler regioner och informera om vikten av tidig språkstimulans. Vi har också fått fyra miljoner kronor för att främja de nationella minoritetsspråken under 2024. Vi ska även redovisa hur vi samverkar med andra myndigheter för att bidra till genomförandet av strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft.

Regleringsbrev budgetår 2024

Kontakt

Helene Oljons

Pressansvarig

Laddar...