Arbetsgruppen för bildverk och serier

Sara Kristoffersson, professor, Stockholm, (ordförande)

Lars Fuhre, grafisk formgivare och konstnär, Stockholm

Joanna Hellgren, serieskapare och illustratör, Stockholm

Ola Hellsten, bibliotekarie, Stockholm

Lovisa Ringborg, konstnär och fotograf, Stockholm


Läs mer om bidraget