Arbetsgruppen för facklitteratur

Danilo Brozović, lektor i företagsekonomi, Skövde (ordförande)

Patrik Lindenfors, forskare ochförfattare, Stockholm

Ulrika Nandra, journalist, Göteborg

Stina Otterberg, kritiker, skribent och litteraturvetare, Göteborg

Annika Persson, journalist och författare, Stockholm

Kristiina Savin, idéhistoriker, Lund/Gotland

Frans Svensson, docent och lektor, Göteborg


Läs mer om bidraget