Arbetsgruppen för facklitteratur

Patrik Lindenfors, forskare och författare, Stockholm, (ordförande)

Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist och författare, Lund

Ulrika Nandra, journalist, Göteborg

Annika Persson, journalist och författare, Stockholm

Kristiina Savin, idéhistoriker, Lund/Gotland

Frans Svensson, docent och lektor i filosofi, Göteborg

Erik Wikström, ekonomie doktor Handelshögskolan, Stockholm


Läs mer om bidraget