Arbetsgruppen för skönlitteratur

Jon Helgason, litteraturvetare, Lund (Ordförande)

Alan Asaid, översättare och skribent, Märsta

Margareta Flygt, översättare och kulturjournalist, Malmö

Anna Hallberg, författare och kritiker, Stockholm

Björn Kohlström, gymnasielärare och kritiker, Jönköping

Mats Kolmisoppi, författare och journalist, Malmö

Maria Küchen, författare och journalist, Lund

Anna Matsson, författare och översättare, Göteborg

Hanne Kristin Wolden, bibliotekarie och frilansskribent, Stockholm


Läs mer om bidraget