Referensgruppen för bidrag till musikutgivning

Sten Sandell, musiker och komponist, Stockholm Ordförande)

Mats Berglund, musiker och lärare, Klässbol

Anna Einarsson, musiker och komponist, Uppsala

Anna Högberg, musiker, Stockholm

Lamin Daniel Jadama, musikjournalist, Stockholm

Ida Lundén, komponist, musiker, pedagog, Stockholm

Gavin Maycroft, producent, Stockholm

Andreas Unge, musiker och musikproducent, Stockholm

Elin Unnes, musikjournalist, Stockholm/Paris

Marie Vesterholm, Musikvetare, musiker och journalist, Stockholm

Läs mer om bidraget