Till navigation Till innehåll

Referensgruppen för bidrag till musikarrangörer

Staffan Langemark, producent, Halmstad, (ordförande)

Christoffer Andersson, musiker och producent, Malmö

Jonas Burman, musiker och musiklärare, Eskilstuna

Malin Enberg, producent och projektledare, Göteborg

Elin Hellrönn, programchef, Umeå

Osiel Ibáñez, utvecklingsstrateg, Stockholm

Irma Kario, tidigare producent, Stockholm

Joachim Nordwall, curator, programansvarig/producent, Göteborg

Lena Wolmner, verksamhetschef, Stockholm

Anna Jirstrand Sandlund, länsmusikchef, Piteå


Läs mer om bidragen