Till navigation Till innehåll

Budgetunderlag 2024–2026

Kulturrådet behöver ytterligare medel för att kunna skapa förutsättningar för utveckling och tillgängliggörande av den offentligt finansierade kulturen.

Det svåra ekonomiska läget i Sverige slår hårt mot kulturlivet, som dessutom utsattes för hårda prövningar under pandemiåren.

Kulturrådet föreslår i budgetunderlaget förstärkningar till bland annat det fria kulturlivet, till kultur i regioner och kommuner och till internationellt utbyte. För att genomföra detta på ett effektivt och ändamålsenligt sätt behövs också ett förstärkt förvaltningsanslag.

""

Läs mer 

Ladda ner som PDF

Bläddringsbar version

Laddar...