Till navigation Till innehåll

Kultursamverkansmodellen

Uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010–2018

I rapporten ger Kulturrådet för första gången en samlad bild av utvecklingen av kulturområdenas årliga bidrag fördelat på regioner. Ambitionen är att visa hur bidragen utvecklats för de verksamheter som i huvudsak kategoriseras som teater, dans, musik, museer och kulturmiljöarbete, bild och form, bibliotek och läs- och litteraturfrämjande arbete, arkiv, film eller hemslöjd.

Sammantaget ökade de offentliga (statliga, regionala och kommunala) bidragen till verksamheterna i kultursamverkansmodellen med 21 procent mellan 2010 och 2018, räknat i 2018-års priser. 2018 uppgick de offentliga bidragen till cirka 4,6 miljarder kronor.

Räknat per invånare har de statliga bidragen, mellan 2010 och 2018, i genomsnitt minskat med 3,5 procent. Samtidigt som de årliga regionala bidragen per invånare under samma period ökat med i genomsnitt 20,1 procent. Rapporten visar att det, trots utvecklingsbidrag och tillfälliga satsningar från statens sida, framförallt är regioner och kommuner som stått för expansionen i modellen.

Nu ser vi dock tecken på att regionala och kommunala bidrag till kultur kan komma att minska framöver, även om inget är säkert och vi hoppas på motsatsen. Därför är det extra viktigt att inom kultursamverkansmodellen, på ett strukturerat sätt, följa hur de årliga offentliga bidragen till kultur utvecklas för regioner och för olika kulturområden. Med rapporten hoppas vi att vi tagit ytterligare steg när det gäller att följa bidragsgivningen i kultursamverkansmodellen.

Läs och ladda ner rapporten:

Kultursamverkansmodellen