Till navigation Till innehåll

Med läsning som mål

Om metoder och forskning på det läsfrämjande området.

Kulturrådet har anlitat forskaren Jonas Andersson för att ta fram en kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder, som bygger på svensk och internationell forskning. Målgrupp är alla som bedriver läsfrämjande verksamhet, till exempel bibliotek, organisationer, skolor och förskolor. Med den här rapporten vill Kulturrådet bidra till fördjupad kunskap, förbättrad praktik och en fortsatt diskussion om hur läskunniga kan bli läsare och hur vi kan öppna vägar till litteraturen för alla de som ännu inte läser.

Läs och ladda ner rapporten:

Med läsning som mål

PDF-version

Kunskapsöversikten finns även översatt till engelska:

Promoting reading

PDF-version