Till navigation Till innehåll
 • Stängd för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Creative Innovation Lab

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för samverkansprojekt mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn med syfte att utveckla innovativa och digitala lösningar.

Snirklande ljusblå neonslingor mot mörkblå bakgrund.

Stöd till Creative Innovation Lab kan sökas för samarbeten mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn som syftar till att utveckla innovativa, digitala projekt som bidrar till positiva effekter på utvecklingen inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Syftet är att stödja innovativa projekt i skärningspunkten mellan kultur och audiovisuella medier med fokus på digital teknik, exempelvis VR (virtual reality). Nya digitala, innovativa lösningar som får en långsiktig påverkan på de kulturella och kreativa sektorerna prioriteras. Utvecklingen ska möjliggöra nytänkande genom exempelvis nya modeller och metoder som kan användas inom både den audiovisuella sektorn och minst en annan sektor.

Webbinarier om bidraget

I webbinariet som sändes den 23 november kan du höra mer om bidraget. Du hittar alla länkar som det refereras till i presentationen här på bidragssidan. 

Den 12 januari kl. 10.30–12.00, 2024 anordnar European Education and Culture Executive Agency (EACEA) ett webbinarium om utlysningen, ingen registrering krävs. Delta i mötet

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet, Creative Innovation Lab

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Ansökan kan göras enskilt eller gemensamt av ett konsortium bestående av minst tre organisationer baserade i minst två olika länder. Samtliga organisationer behöver vara baserade i länder som deltar i programområde MEDIA. Det ska finnas expertis från både den audiovisuella sektorn och andra kulturella och kreativa sektorer i projektet. Om dessa villkor är uppnådda går det även bra att inkludera organisationer från andra sektorer.

  Utöver EU:s medlemsstater deltar i dagsläget även Albanien, Bosien Herzegovina, Georgien, Island, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge och Ukraina i Kreativa Europa Kultur. Avtal med andra länder skrivs löpande och uppdateras här:

  Länder utanför EU som deltar i programmet

  Där står det också vilka länder som deltar i de olika programområdena.

  Stödet kan sökas av ideella föreningar, privata företag, kulturinstitutioner, kommuner, regioner, universitet och högskolor. Det kan vara icke-vinstdrivande organisationer (privata eller offentliga), vinstdrivande företag (inkl. enskild firma), offentlig förvaltning på lokal, regional eller nationell nivå eller internationella organisationer.

  Enskilda individer kan inte söka detta stöd. Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattesedel går däremot bra. Samtliga deltagande organisationer måste ha varit registrerade som juridiska personer i minst två år vid sista ansökningsdagen.

 • Syftet med Creative Innovation Lab är att bidra till policyutveckling och innovation. Stödet ska uppmuntra aktörer från olika kulturella och kreativa sektorer att utforma och testa innovativa digitala lösningar med en positiv långsiktig inverkan på flera kulturella och kreativa sektorer.

  Beviljade projekt ska bidra till att skapa innovativa lösningar (exempelvis verktyg, modeller eller metoder) som kan tillämpas både inom den audiovisuella sektorn och minst en annan kreativ eller kulturell sektor. Lösningarna bör vara lätt replikerbara och ha möjlighet att nå en marknad.

  Två huvudteman:

  • ökad miljömässig hållbarhet inom de kulturella och kreativa sektorerna.
  • att genom innovativa verktyg och metoder för utbildning hantera samhällsfrågor som exempelvis desinformation.

  Projektet ska bidra till att främja konkurrenskraft, publikengagemang och publikutveckling, stärkt samarbete, spridning av metoder, samt ökad synlighet, tillgänglighet och mångfald gällande att nå ny publik.

  Aktiviteter som kan beviljas stöd:

  • Design, utveckling och testning av innovativa verktyg, modeller och lösningar som kan tillämpas inom audiovisuella och andra kulturella och kreativa sektorer.
  • Hantering och rättigheter, inklusive rättvis och transparent ersättning för produktion och distribution av innehåll.
  • Insamling och analys av data, med särskild tonvikt på innehållsproduktion, kulturellt och kreativt skapande och publikutveckling.
  • Ett mer hållbart och miljövänligt arbete inom de kreativa och kulturella sektorerna, inklusive åtgärder som bidrar till implementeringen av Europeiska kommissionens initiativ New Europan Bauhaus
  • Innovativa pedagogiska verktyg för att hantera samhällsfrågor som exempelvis desinformation.

  Förväntade mål:

  • Förbättrad konkurrenskraft hos den audiovisuella sektorn i Europa samt andra branscher inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa genom sektorsövergripande samarbete.
  • Öka kunskapsöverföringen mellan olika kulturella och kreativa sektorer.
  • Öka den digitala synligheten, tillgängligheten och mångfalden av europeiska kreativa, kulturella och konstnärliga uttryck.
  • Förbättra affärsmodeller och användning av data.
  • Främja produktion och distribution av projekt med europeiskt kreativt och kulturellt innehåll i den digitala miljön.

  Stödberättigade projekt:

  Alla ansökningar behöver omfatta en strategi som visar hur projektet inkluderar en hållbar och miljövänlig inriktning och implementerar de tvärgående perspektiven inkludering, mångfald och jämställdhet.

  • Rättighetshantering och ersättningsmodeller (öppenhet och rättvis betalning)
  • Datainsamling och analys (särskilt med avseende på förutsägelser om innehåll och beteende)
  • Hållbarhet i konsumentkedjan (även i förhållande till projektet New European Bauhaus)
  • Innovativa verktyg inom området desinformation

  Mer information

  Läs mer om Creative Innovation Labs

 • Ansökan om stöd till Creative Innovation Labs kommer att utlysas en gång per år under programperioden 2021–2027.

  Utlysningen är öppen för ansökningar 26 oktober, 2023–25 april kl.17.00, 2024.;

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens

  Funding & Tenders Portal

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar 

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

  I riktlinjerna finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative)

  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd. 

  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. En ansökan kan högst få 100 poäng.

  Bedömningskriterierna för stöd till Creative Innovation Labs finns att läsa i riktlinjerna (sid. 15-17).

  Bedömningskriterier för stöd till Creative Innovation Labs:

  1. Relevans 40 p
  1. Kvalitet på innehåll och aktiviteter 30 p
  1. Project Management 10 p
  1. Spridning 20 p
 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt. 

  Villkoren för finansiering anges i riktlinjerna

  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

Kontakt Kreativa Europa – Kultur

Elin Rosenström

Head of Creative Europe Desk Sweden

Ann Traber

Matilda Ekström

Laddar...

+ + +