Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

52 dagar kvar
 • Öppen för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Kultur hjälper – integration genom kultur för ukrainska aktörer

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Denna utlysning syftar till att genom kultur integrera den ukrainska kultursektorn och ukrainare som har flytt kriget. Stöd ges till samarbetsprojekt mellan två till tre organisationer som genom kulturprojektet främjar integration.

Utlysningen är kopplad till Kreativa Europas tidigare utlysning om Stöd till ukrainska kultursektorn och till ukrainare som flytt kriget

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt. 

Läs mer om Kreativa Europa 

Läs mer om utlysningen på Funding & tenders Portal 

All information som ges om utlysningen på denna sida kommer från Funding & tenders Portal. 

 • Stöd ges till samarbetsprojekt mellan två och tre organisationer som genom kulturprojektet främjar integration.


  Minst en av organisationerna ska vara baserad i Ukraina. Den andra organisationen ska vara baserat i ett land som deltar i Kreativa Europa-programmet. Minst en organisation ska aktivt arbeta med att integrera flyktingar från Ukraina.


  Bidraget kan sökas av exempelvis ideella föreningar, kulturinstitutioner, kommuner, regioner, universitet och högskolor. Det går inte att söka för kommersiell verksamhet eller för projekt som är vinstdrivande. 


  Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattsedel går däremot bra.


  Det går inte att söka för projekt som redan får finansiering via Kreativa Europa.

 • Projektet ska genom kultur underlätta för ukrainska flyktingar att integreras i sina nya sammanhang. Projektet ska främja dialog och ömsesidig förståelse samt erbjuda aktiviteter för stärkt psykisk hälsa och aktiviteter som hjälper till att bearbeta krigstrauman. Familjer och barn bör inkluderas som målgrupp för projektet. De föreslagna aktiviteterna kan ha formen av workshops, samskapande processer, utbildningsprojekt, konstterapi eller liknande.


  Minst tio projekt med högst poäng kan få bidrag upp till 25 00 euro för projektsamarbete som inkluderar två organisationer, och upp till 40 000 euro kan ges till projektsamarbete som involverar tre organisationer.

 • Du söker via formuläret som du hittar här


  Mall för ansökan hittar du här


  Budgetmall hittar du här


  Sista ansökningsdag är den 14 november 2023, 22.59 (svensk tid).

 • Bedömningskriterier för denna utlysning:


  Relevans (25 p)

  Kvalitet på samarbete, kapacitet och kompetens (15 p)

  Innovation (5 p)

  Koncept och budget (10 p)

  Samarbetets långsiktighet efter projektperioden (10 p)

  Hållbarhet (3 p)


  Minst tio projekt med högst poäng kan få bidrag upp till 25 00 euro för projektsamarbete som inkluderar två organisationer, och upp till 40 000 euro kan ges till projektsamarbete som involverar tre organisationer.

+ + +