Till navigation Till innehåll
 • Stängd för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Kultur hjälper – integration genom kultur för ukrainska aktörer

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Den här utlysningen syftar till att genom kultur integrera den ukrainska kultursektorn och ukrainare som har flytt kriget. Stöd ges till samarbetsprojekt mellan två till tre organisationer som genom kulturprojektet främjar integration.

Sex inverterade dansare mot djupblå scenografi som ger känsla av rymden.

Utlysningen är kopplad till Kreativa Europas tidigare utlysning om Stöd till ukrainska kultursektorn och till ukrainare som flytt kriget.

Läs mer om stödet till ukrainska kultursektorn

All information som ges om utlysningen på denna sida kommer från Funding & tenders Portal. 

Läs mer på Funding & tenders Portal 

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt. 

Läs mer om Kreativa Europa 

 • Stöd ges till samarbetsprojekt mellan två och tre organisationer som genom kulturprojektet främjar integration.

  Minst en av organisationerna ska vara baserad i Ukraina. Den andra organisationen ska vara baserat i ett land som deltar i Kreativa Europa-programmet. Minst en organisation ska aktivt arbeta med att integrera flyktingar från Ukraina.

  Bidraget kan sökas av exempelvis ideella föreningar, kulturinstitutioner, kommuner, regioner, universitet och högskolor. Det går inte att söka för kommersiell verksamhet eller för projekt som är vinstdrivande. 

  Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattsedel går däremot bra.

  Det går inte att söka för projekt som redan får finansiering via Kreativa Europa.

 • Projektet ska genom kultur underlätta för ukrainska flyktingar att integreras i sina nya sammanhang. Projektet ska främja dialog och ömsesidig förståelse samt erbjuda aktiviteter för stärkt psykisk hälsa och aktiviteter som hjälper till att bearbeta krigstrauman. Familjer och barn bör inkluderas som målgrupp för projektet. De föreslagna aktiviteterna kan ha formen av workshops, samskapande processer, utbildningsprojekt, konstterapi eller liknande.

  Projektet kan börja tidigast den 14 maj och avslutas senast den 30 november 2024.

  Upp till tio projekt kan få upp till 40 000 euro.

 • Du söker via formuläret som du hittar här

  Mall för ansökan hittar du här

  Budgetmall hittar du här

  Sista ansökningsdag är den 10 april 2024, 22.59 (svensk tid).

 • Bedömningskriterier

  Relevans (25 p)

  Kvalitet på samarbete, kapacitet och kompetens (15 p)

  Innovation (5 p)

  Koncept och budget (10 p)

  Samarbetets långsiktighet efter projektperioden (10 p)

  Hållbarhet (3 p).

Kontakt

Elin Rosenström

Head of Creative Europe Desk Sweden

Ann Traber

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Laddar...

+ + +