Till navigation Till innehåll
Repetition på Valsätraskolan inför konsert. Tre tjejer spelar elgitarr.Repetition på Valsätraskolan inför konsert. Tre tjejer spelar elgitarr.Repetition på Valsätraskolan inför konsert. Tre tjejer spelar elgitarr.

Så ansöker du

Här har vi samlat information som är bra att läsa igenom innan du söker bidraget Skapande skola. Du hittar också svar på många vanliga frågor i vårt frågeforum.

Innan du sätter i gång

 • Förbered din ansökan i god tid. Gå in på vår hemsida och läs igenom informationen så tidigt som möjligt.
 • Huvudmannen utser en kontaktperson för Skapande skola-bidraget som ansvarar för att sammanställa ansökan och budget och som sammanställer redovisningen efter genomförda projekt.
 • På hemsidan finns en kopia av ansökningsblanketten, som kan användas vid planeringsarbetet. Det finns även en word-mall som kan användas av de huvudmän som har många skolor, för att samla in information till ansökan.
 • Ska du samarbeta med andra huvudmän? En kommunal huvudman kan exempelvis inkludera fristående huvudmän i sin ansökan eller göra ansökningar i samarbete med andra kommuner.
 • Begär in och spara underlag som styrker kulturaktörernas utbildning och kompetens. Vid granskning av redovisningarna gör vi stickprov för att säkerställa professionaliteten. Vi kan då komma att begära in dessa underlag. Här kan du läsa mer om hur du hittar kulturaktörer. Så hittar du professionella kulturaktörer

Checklista för planerade projekt

 • Genomförs aktiviteten av professionella kulturverksamheter eller kulturaktörer? Uppfyller de bidragets krav på professionalitet?
 • Får eleverna ta del av en variation av olika konst- och kulturuttryck?
 •  Är er budget rimlig och relevant?

Vad ska finnas med i ansökan?

I ansökan ska du ange:

 • en översiktlig beskrivning av de Skapande skola-insatser som planeras
 • vilka konst- och kulturområden som projekten planeras omfatta
 • totala antalet elever hos de skolhuvudmän som ansökan omfattar och antal elever som planeras delta i insatserna
 • totalt antal elever och antal elever som planeras delta i projekten i anpassad grundskola eller specialskola
 • uppskattad budget för genomförandet (löner och arvoden för professionella kulturaktörer, resor och logi för professionella kulturaktörer, Resekostnader för deltagande elever samt projektkostnader)

I ansökan behöver du intyga att:

 • huvudmannen har utformat mål för insatserna med utgångspunkt i skolans styrdokument
 • insatserna som planeras är ett komplement till den befintliga kulturverksamheten i skolan
 • projekten genomförs tillsammans med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter

När du fyller i ansökningsblanketten

 • Du gör ansökan i vår onlinetjänst. Kulturradet.se/onlinetjänsten. Om du saknar inloggningsuppgifter, behöver ändra kontaktuppgifter eller har tekniska problem, kontakta Kulturrådets support: support@kulturradet.se
 • De frågor som är stjärnmarkerade måste du svara på för att komma vidare i ansökan.
 • Du söker för alla huvudmannens insatser i samma ansökan.
 • Glöm inte att spara med jämna mellanrum. Använd funktionen “Spara” tillfälligt längst ner på sista sidan i din ansökan.
 • Ändringar i en sparad ansökan görs under ”Mina inställningar”.
 • Bifoga inga bilagor – allt vi behöver veta svarar du på i ansökningsblanketten. I blanketten är det möjligt att bifoga filer, men för Skapande skola-bidraget krävs inga obligatoriska bilagor eller filer.
 • Kontrollera att din ansökan är fullständig innan du skickar in din ansökan.
 • Glöm inte att även ange huvudmannens generella e-postadress, så att information från oss når fram oavsett om kontaktpersonen byts ut.

När du gör din budget

Ta in offerter från tilltänkta kulturaktörer, Kulturrådet rekommenderar dig som uppdragsgivare att följa arvodesrekommendationer från branschorganisationer och fackförbund så som KLYS, författarförbundet etc när ni kommer överens om arvode.

När ni gör er nya budget kan du även titta på projektkostnaderna i eventuella tidigare redovisningar. Det utgör ett bra underlag för att uppskatta vad kommande planerade projekt eventuellt kan kosta, att titta på vad tidigare liknande projektupplägg kostade, hur många barn och elever som omfattades i projektet. Tänk på att er budget ska vara rimlig och relevant.

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola

Laddar...