Till navigation Till innehåll

Webbinarium om Stärkta bibliotek 2022

Den 3 februari sände vi ett webbinarium om Stärkta bibliotek, med fokus på årets ansökningsomgång. Här kan du ta del av inspelningen, presentationen och frågorna.

Textad inspelning från webbinariet

Power point-presentation

Bidragssidan. Årets ansökningsomgång är 8 mars–5 april

Frågor och svar från webbinariet:

Bidragen har fördelats något ojämnt kommuner emellan. Vissa har fått ta del av stora summor pengar genom åren medan andra inte har beviljats sökta medel. Önskar en jämnare fördelning mellan kommunerna.

— Fördelningen är inte helt jämn mellan kommuner och mellan regioner. Ibland för att vissa kommuner och regioner har sökt mindre belopp, ibland för att någon kommun kan ha en stor satsning av nationellt intresse. Framför allt sker en fördelning utifrån de kriterier vi har för bedömning av ansökningar.

Uppmuntrar ni ansökningar där kommuner söker för gemensamma projekt?

— Det är i alla fall inte en nackdel, men i första hand ser vi till ansökan och hur insatsen motiveras och långsiktigheten och annat. Är det en tydlig fördel att insatsen görs i partnerskap uppmuntras det.

Hur ställer sig Kulturrådet till fleråriga beviljade ansökningar; ska dessa anses gälla tex 3 år eller ser läget annorlunda ut pga minskande medel hos Kulturrådet?

— Ansökningar beviljas alltid endast ett år i taget. Däremot går det att ange att man har ambitionen att arbeta med en flerårig insats. Har man kommit igång bra och en utveckling syns så ser det bra ut för att få medel att fortsätta.

Finns det något prioriterat område i år?

— Inte riktigt, men vi ser gärna att insatsen kopplar till tidigare erfarenheter, att ett lärande och en utveckling skett. Och som alltid prioriterade grupper är prioriterade.

Med tanke på Coronaläget går det att göra redan från början så att projekttiden blir längre?

— Projektstart behöver vara 2022, men sedan kan ni välja slutdatum som sträcker sig fram till sista december 2022 om ni önskar. Då blir det redovisningsdatum 1 mars 2023.

Det brukar alltid vara något ämne som "trendar" att ansöka kring. Som i år är det demokratins år. Vad gissar ni att ni kommer få för typ av ansökningar i år?

— Spännande fråga. Jag gissar som du, demokrati, men kanske även fler insatser för ungdomar, gällande demokrati eller annat.

Är det möjligt att söka medel för arbete med digital delaktighet?

—Ja.

Jag har hört att Läsfrämjandelyftet för folkbibliotek är på gång. Vad händer nu och går det att söka för läsfrämjande insatser i Stärkta bibliotek?

—Läsfrämjandelyftet fokuserar på Kompetensutveckling för folkbibliotek med fokus på barn och ungas läsning. Satsningen är i en uppstartsfas under våren och dialog förs med olika berörda parter för att hämta in kunskap och synpunkter. Hur medlen inom satsningen ska fördelas har beslut i dagsläget inte fattats om. Mer information kommer under våren. Här kan du hitta information om satsningen samt kontaktuppgifter till projektledarna. 

Och det går att söka för läsfrämjande insatser generellt i Stärkta bibliotek.

Är koppling till lokala övergripande styrdokument (utöver biblioteksplan) relevant att ta upp i ansökan?

— Styrdokument som ni förhåller er till i insatsen är relevant att ta upp.

Vi på Söderköpings bibliotek hoppas på att genom medel från Stärkta bibliotek utöka vår verksamhet för unga. En del av det handlar om att bygga om och ut vår ungdomsavdelning som numera är ganska liten. Tycker ni att det handlar om en renovering och som därmed inte kommer att prioriteras?

— Om det ingår i en större satsning som inte endast handlar om renovering utan också annan verksamhet för unga kan det komma att prioriteras.

Kan jag hitta någonstans en förteckning över kommuner som har sökt medel för liknande projekt som vårt? För samarbete och erfarenhetsutbyte? Om det inte finns, skulle ni ha möjlighet att ordna så att det går att hitta varandra?

— Förutom de ca 30 exempel vi har på webbplasen för inspiration finns det ingen sökbar databas. Däremot går det bra att vända sig till oss handläggare på Kulturrådet så kan vi leta fram exempel och förmedla kontakter.

Vi är nog ganska stolta över vårt arbete och vi tycker nog att det borde vara av nationellt intresse. Men vilka forum finns att lyfta upp vårt arbete?

— Vi publicerar regelbundet inspirerande exempel på vår webb. Kontakta någon av oss handläggare.

Kan ni utveckla vad som menas med långsiktighet?

— Att någonting finns kvar efter att bidragsmedlen använts. Att det finns en plan för hur det ska leva kvar i verksamheten. Det kan vara kontakter som har skapats och ger effekt också för andra framtida insatser, det kan vara ny kunskap bland personalen, det kan vara en biblioteksbuss som fortsätter rulla, etc.

Hej ni säger att vi får göra en ansökan per kommun, och samansökan med andra kommuner, betyder det att vi kan göra en ansökan själva och tex en samansökan med två andra kommuner norr om oss en ansökan med tre kommuner söder om oss.

— Ja.

Blev nyfiken - varför tror KUR att satsningar på unga kommer att trenda? (tror också detta blir viktigt för biblioteken framöver)

— Det var en gissning, men med tanke på hu läsmotivationen har sjunkit bland unga känns det som en viktig grupp att nå

Kan en ansökan gälla enbart fortbildning för personal?

— Ja.

Vad vet ni om framtiden när det gäller Stärkta Bibliotek? Hur länge kommer det fortgå.

— Vad vi vet nu är att satsningen pågår till och med 2023

Finns det en gräns för hur mycket pengar man kan få för ett projekt?

— Inte egentligen, men uppdraget säger att det ska gå till hela landet, så hela summan kan ju inte gå till en kommun eller ens en region. På så sätt blir det ju en gräns.

Vad räknas som glesbygd?

— Här tipsar vi om Joacim Hanssons rapport Folkbibibliotek i glesbygd.  

Finns samtliga projekt att hitta i någon sorts bank? För inspiration samt kanske fortsättning.

— Det som finns i dagslägen är inspirerande exempel att ta del av på vår webb. Dessutom har flera regioner gjort sammanställningar över projekten i respektive region, så hör gärna av er till dem.

Hur kommer formuläret att se ut? Mer plats att skriva om det är högre krav på att referera till studier, måldokument mm?

— Det kommer att se ut som tidigare. Det går alltid att bifoga en bilaga om man önskar.

Har stärkta bibliotek påverkat ansökningarna för läsfrämjande insatser?

—Nej, inte vad vi kan se

Finns det några globala samarbetspartners som ni kan tipsa om?

—Det beror på vilken typ av insats ni önskar göra, men mycket information om biblioteksvärlden finns inom t ex IFLA

Kan man söka för att utveckla tidigare beviljad verksamhet?

— Ja.

Om det finns någon fråga som ni tycker borde undersökas som ej blivit till projekt vad skulle det kunna vara?


— Spännande fråga. Just nu är det kanske intressant att veta hur biblioteken når ut till och får tillbaka användare man tappat under pandemin. Eller om pandemin har gjort att biblioteket nått användare som man inte nådde tidigare, genom digitala lösningen eller ny uppsökande.

Laddar...