Till navigation Till innehåll

Ansökningsomgång 2018

Här kan du läsa mer om villkor för ansökningsomgången 2018.

Redovisning av bidrag 2018

Bidragsmottagaren ska senast den 5 november 2019 redovisa hur bidraget har använts. Redovisning sker via Kulturrådets onlinetjänst på särskild blankett. Finns kostnader för perioden augusti-december 2019 som är kända vid tiden för redovisningen (exempelvis löner, fakturor etc. som tillhör beslutet 2018) ska dessa tas med i redovisningen.

Vem kunde söka?

Kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet. Om kommunen har gett uppdraget till annan aktör, ska detta styrkas genom beslut eller avtal mellan parterna. Det är också kommunen som står för ansökan till Kulturrådet.

För vad kunde man söka?

  • Musik- eller kulturskolor som har genomfört kvalitetshöjande insatser mellan 2014–2017 och därmed höjt elevavgifterna kan söka bidrag för att sänka elevavgifterna, eller
  • Musik- eller kulturskolor som planerar kvalitetshöjande insatser under läsåret 18/19, kan söka bidrag för att genomföra dessa, förutsatt att verksamheten har en låg elevavgift (eller ingen avgift alls). De nya insatserna ska inte leda till höjningar av elevavgifterna.

Det är inte varit möjligt att söka för både sänkning av elevavgifter och kvalitetshöjande åtgärder. Exempel på kvalitetshöjande insatser kan vara nya undervisningsmetoder eller breddad verksamhet för att nå nya målgrupper och för att göra verksamheten mer jämlik.

Bidrag lämnas inte för insatser som ligger inom skolan eller kommunens ordinarie uppdrag, som exempelvis kompetensutveckling inom jämställdhets- och HBTQ- frågor. Andra exempel är insatser för att skapa en mer jämlik skola eller utveckling av ämnen inom skolans ram såsom dans-/musikmatte.

Laddar...

+ + +