Repetition på Valsätraskolan inför konsert. Foto: Susanne Kronholm. Repetition på Valsätraskolan inför konsert. Foto: Susanne Kronholm. Repetition på Valsätraskolan inför konsert. Foto: Susanne Kronholm. + + +

Repetition på Valsätraskolan i full gång. Foto: Susanne Kronholm.

Så ansöker du

Här har vi samlat information som är bra att läsa igenom innan du söker bidraget Skapande skola. Du hittar också svar på många vanliga frågor i vårt frågeforum.

Innan du sätter igång

 • Förbered din ansökan i god tid. Gå in på vår hemsida och läs igenom informationen så tidigt som möjligt. Det gäller särskilt mallen i pdf-fil som visar hur ansökningsblanketten kommer att se ut. Word-blankettmallen kan användas av de huvudmän som har många skolor för att samla in information till ansökningen.
 • Använd huvudmannens generella e-postadress, så att information från oss når fram oavsett om kontaktpersonen byts ut.
  Begär in och spara CV som styrker kulturaktörernas utbildning och kompetens. Vid redovisning väljer vi ut ett antal kulturaktörer som vi granskar och då kommer vi att begära in dessa underlag. Här kan du läsa mer om hur du hittar kulturaktörer.
  Så hittar du professionella kulturaktörer
 • Lyft gärna rättighetsperspektiv som:
  1. genusfrågor, könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning, exempelvis genom att konstuttryck förmedlas på ett normkritiskt sätt.
  2. ger möjligheter för barn och elever med funktionsvariationer att delta och skapa.
  3. visar och blandar olika konstuttryck
  4. engagerar professionella kulturaktörer som har en annan bakgrund (socioekonomisk, etnisk eller religiös) än majoriteten i kommunen/det geografiska området,
  5. inkluderar konst och kultur från de fem folkgrupperna som har urfolks- och minoritetsskydd enligt svensk lag (det vill säga samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinnar).
 • Behöver du ändra något i din profil? Gå till mina inställningar.

När du fyller i ansökningsblanketten

 • Du måste svara på alla stjärnmarkerade frågor för att komma vidare i ansökan.
 • Beroende på dina tidigare val kan det komma upp gråmarkerade fält. Dessa ska du inte fylla i.
 • Aktiviteter för huvudmannens alla enheter söks för i samma ansökan
  Om du är kommunal huvudman kan du även inkludera fristående för-och grundskolor i ansökan.
 • Om för- och grundskolan har samma huvudman ska du bara skicka in en ansökan, annars behövs separata ansökningar.
 • Under rubriken Arbete med kultur ska du ange huvudmannens kulturbudget utöver Skapande skola-medel. Summan anges i decimaltal. Under status kan du välja mellan tre alternativ.
 • I ansökningsblanketten frågar vi efter könsfördelning bland kulturaktörerna. Om du inte känner till aktörens kön klicka i vet ej. Valet annat väljs om du, som fyller i blanketten, vet att en person inte definierar sig som kvinna eller man utifrån frivilligt lämnad information.
 • Behöver du ändra något i din sparade ansökan? Gå till mina inställningar.
 • Bifoga inga bilagor – allt vi behöver veta svarar du på i ansökningsblanketten.
 • Kontrollera att din ansökan är fullständig innan du skickar in din ansökan!

För dig som söker för förskolan

 • I en del av ansökningsblanketten ska du svara på frågor om förskolan ligger i ett område med låg tillgång till konst och kultur. Observera att definitionen på låg tillgång inte handlar om brist på tid eller resurser.
 • Du ska planera för fördjupande kulturaktiviteter så att barnen genom eget skapande både får uppleva olika kulturuttryck och får egna verktyg för att tolka kulturupplevelsen. Vi godkänner inte enstaka korta insatser.
 • Du ska ha en tydlig projektplan och namnge kulturaktörerna redan i din ansökan.

När du gör din budget

 • Utgå gärna från tidigare redovisningar när ni gör er nya budget. Det utgör ett bra underlag att titta på vad ni tidigare har gjort, hur många barn och elever som deltagit och hur mycket allt kostade.
 • Använd kostnadstypen Övrigt för kostnader som till exempel lokalhyra, material eller liknande. Övrigt får utgöra högst 20 procent av den summa du söker bidrag för.
 • Under rubriken Den ekonomiska kalkylen ska du redovisa alla kostnader. Om du söker för både för- och grundskola ska du specificera de separata kostnaderna under rubriken Finansiering.

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola