Till navigation Till innehåll
Repetition på Valsätraskolan inför konsert. Foto: Susanne Kronholm. Repetition på Valsätraskolan inför konsert. Foto: Susanne Kronholm. Repetition på Valsätraskolan inför konsert. Foto: Susanne Kronholm.

Repetition på Valsätraskolan i full gång. Foto: Susanne Kronholm.

Så ansöker du

Här har vi samlat information som är bra att läsa igenom innan du söker bidraget Skapande skola. Du hittar också svar på många vanliga frågor i vårt frågeforum.

Innan du sätter igång:

 • Förbered din ansökan i god tid. Gå in på vår hemsida och läs igenom informationen så tidigt som möjligt.
 • Huvudmannen utser en kontaktperson för Skapande skola-bidraget som ansvarar för att sammanställa ansökan och budget och som sammanställer redovisningen efter genomförda projekt.
 • På hemsidan finns en kopia av ansökningsblanketten, som kan användas vid planeringsarbetet. Det finns även en word-mall som kan användas av de huvudmän som har många skolor, för att samla in information till ansökningen.
 • Använd huvudmannens generella e-postadress, så att information från oss når fram oavsett om kontaktpersonen byts ut.
 • Begär in och spara underlag som styrker kulturaktörernas utbildning och kompetens. Vid granskning av redovisningarna gör vi stickprov för att säkerställa professionaliteten. Vi kan då komma att begära in dessa underlag. Här kan du läsa mer om hur du hittar kulturaktörer. Så hittar du professionella kulturaktörer

Checklista för planerade projekt:

 • Har projekten fokus på elevers eget skapande?
 • Ges eleverna möjlighet till delaktighet i planering, genomförande och uppföljning
 • Genomförs aktiviteten av yrkesverksamma kulturaktörer som uppfyller bidragets krav på professionalitet, för att ge eleverna möjlighet till konstnärlig fördjupning
 • Har ni följt treårsprincipen vad gäller val av kulturaktör?
 • Är er budget rimlig och relevant?

När du fyller i ansökningsblanketten

 • Du gör ansökan i vår onlinetjänst. Kulturradet.se/onlinetjänsten. Om du saknar inloggningsuppgifter, behöver ändra kontaktuppgifter eller har tekniska problem, kontakta Kulturrådets support: support@kulturradet.se
 • De frågor som är stjärnmarkerade måste du svara på för att komma vidare i ansökan.
 • Du söker för alla huvudmannens projekt i samma ansökan.
 • En kommunal huvudman kan även inkludera fristående grundskolor i sin ansökan.
 • Ansökningar kan göras i samarbete mellan kommuner.
 • Glöm inte att spara med jämna mellanrum. Använd funktionen “Spara” tillfälligt längst ner på sista sidan i din ansökan
 • Ändringar i en sparad ansökan görs under ”Mina inställningar”
 • Bifoga inga bilagor – allt vi behöver veta svarar du på i ansökningsblanketten
 • Kontrollera att din ansökan är fullständig innan du skickar in din ansökan

När du gör din budget

 • Ta in offerter från tilltänkta kulturaktörer och utgå gärna från projektkostnaderna i eventuella tidigare redovisningar när ni gör er nya budget. Det utgör ett bra underlag för att uppskatta vad kommande planerade projekt eventuellt kan kosta, att titta på vad tidigare liknande projektupplägg kostade, hur många barn och elever som omfattades i projektet. Tänk på att er budget ska vara rimlig och relevant. I er ansökan tar ni upp kostnader för planerade projekt. Eftersom bidraget är kraftigt översökt är det dessvärre så att huvudmannen inte alltid kan beviljas fullt sökt belopp. Det är då upp till huvudmannen att själv prioritera bland projekt eller målgrupper. Om nivån på beviljat bidrag skiljer sig avsevärt från sökt belopp kan ni höra av er till handläggarna med en reviderad projektplan.
   

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola

+ + +