Till navigation Till innehåll

Ansökan

Det här bidraget söker regioner årligen med kulturplanen som grund. Antingen genom att en ny kulturplan antas, eller genom de årliga framställningarna regionerna lämnar till Kulturrådet.

+ + +