Till navigation Till innehåll
Författarsamtal under den samiska litteraturfestivalen Bágo in books.Författarsamtal under den samiska litteraturfestivalen Bágo in books.Författarsamtal under den samiska litteraturfestivalen Bágo in books.

Andra vägar till finansiering

Foto: Elin Anna Labba.

Fler möjligheter att söka bidrag

Här hittar du fler myndigheter och fonder som ger bidrag till verksamheter inom konst och kultur.

Allmänna arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, unga, äldre eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är att utveckla barns och ungas möjligheter att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Telefon: 08-700 08 00
E-post: info@arvsfonden.se
Läs mer på Arvsfondens webbplats

Boverket

Hos Boverket kan du ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Observera att projektet inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och tillgänglighetsanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler.

Telefon: 0455-35 30 00
E-post: registraturen@boverket.se
Läs mer på Boverkets webbplats

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Myndigheten fördelar stipendier och bidrag som resebidrag, arbetsstipendier, projektbidrag och internationell residensverksamhet. Målgrupp är yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild, bild, form, musik, teater, dans och film.

Telefon: 08-50 65 50 00
E-post: info@konstnarsnamnden.se
Läs mer på Konstnärsnämndens webbplats

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Genom programmet får aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjlighet att samarbeta internationellt och nå ut till en europeisk publik.

Läs mer om Kreativa Europa

Kulturbryggan

Kulturbryggan är ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.

Läs mer på Kulturbryggans webbplats

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Enskilda personer, organisationer och föreningar kan söka bidrag ur fonden. Fonden ger också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Telefon: 073 544 79 19
E-post: sverige@kulturfonden.net
Läs mer på Kulturfonden för Sverige och Finlands webbplats

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Telefon 08-566 219 00 (växel)
E-post: info@mucf.se
Läs mer på MUCF:s webbplats

Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram som är uppdelade i sex olika stödformer. Stödprogrammen ger möjligheter att skapa kultur, genomföra projekt och skapa möten mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden och Baltikum.

Kontakta rådgivarna för de olika stödprogrammen
Läs mer på Nordisk kulturkontakts webbplats

Nordisk Kulturfond

Nordiska Kulturfonds syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.

Telefon: +45 33-96 02 00
Läs mer på Nordisk Kulturfonds webbplats

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Telefon: 08-51 91 80 00
E-post: riksant@raa.se
Läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Telefon: 08-665 11 00
E-post: registrator@sfi.se
Läs mer på Svenska Filminstitutets webbplats

Svenska institutet

Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer och nätverk mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.

Telefon: 08-453 78 00
E-post: si@si.se
Läs mer på Svenska institutets webbplats

Sveriges Författarfond

Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Den fördelar även konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Telefon: 08-440 45 50
E-post: svff@svff.se
Läs mer på Sveriges Författarfonds webbplats

Laddar...

+ + +