Till navigation Till innehåll
Läsambassadör Bagir Kwiek på biblioteket i Bergsjön. Han sitter framför en väggbokhylla och håller i en barnbok. Framför honom är en längre bokhylla för barn. Läsambassadör Bagir Kwiek på biblioteket i Bergsjön. Han sitter framför en väggbokhylla och håller i en barnbok. Framför honom är en längre bokhylla för barn. Läsambassadör Bagir Kwiek på biblioteket i Bergsjön. Han sitter framför en väggbokhylla och håller i en barnbok. Framför honom är en längre bokhylla för barn.

Bibliotek bjuds in att bli romska läsambassader

Vi har tidigare berättat att folkbibliotek kan ansöka om att bli romsk läsambassad – nu är ansökan öppen!

Hur går det till?

Bibliotek ansöker om att bli en romsk läsambassad genom att beskriva hur det har utvecklat sin verksamhet kring minoriteten romer. Tanken är att bibliotek ska ha gjort några insatser innan man ansöker om att bli romsk läsambassad. Ansökan görs under perioden 14/8–30/11. Anmälan är stängd.

Alla som deltar får ett intyg/diplom. Några av biblioteken väljs ut och får under 2021 besök av Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek.

Använd gärna hashtaggen #romskläsambassad om ni vill visa på sociala medier att ert bibliotek deltar.

”Jag drömmer om bibliotek där romer syns, hörs och känner sig välkomna. Jag vill uppmuntra bibliotek att vara en arena där romer kan få utforska och upptäcka sin identitet, språk och kultur. Och jag vill att majoritetssamhället blir nyfiket på den rika romska kulturen och litteraturen.”
Bagir Kwiek

Initiativet kommer från läsambassadören Bagir Kwiek. Syftet är att stötta folk- och regionbiblioteken i att vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Genom att utse romska läsambassader vill vi uppmuntra biblioteken att se över sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.

Välkommen att ansöka om att bli romsk läsambassad!

Läs mer

Om romska läsambassader

Om läsambassadören Bagir Kwiek

Laddar...