Till navigation Till innehåll
Folk och KulturFolk och KulturFolk och Kultur

Folk och Kultur - det kulturpolitiska konventet i Eskilstuna.

Hållbarhet, kultur och bildning på Folk och Kultur

Nu pågår den tredje upplagan av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Vi är på plats med monter och seminarier om hållbar kultur och bildning i samhällsbygget.

Vår monter är bemannad under hela Folk och Kultur – där vill vi gärna träffa dig! Kom och ställ frågor om ett specifikt stöd, plocka en rafflande rapport eller varför inte eftersnacka om ett spännande samtal?    

Våra seminarier (som filmas och teckenspråktolkas):

Kultur och bildning i samhällsbygget
Onsdag 5 februari kl 16–17. Munktellsalen, Hotell Bolinder, Munktell.
Bildning är som demokrati – när vi inte längre kan ta den för given blir den högintressant. Forskaren och författaren Sverker Sörlin, aktuell med boken ”Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans”, inleder med en inspirationsföreläsning om kulturens och bildningens roll samhällsbygget.

Sedan följer ett panelsamtal mellan chefer från Samverkansrådet, som med utgångspunkt i föreläsningen lyfter fram utmaningar och möjligheter. På vilket sätt har bildningsbegreppet betydelse för statens samverkan med regioner, kommuner och andra samhällsaktörer? Hur kan vi samverka för att fortsatt vara relevanta? Vi avslutar med en öppen frågestund där publiken ges möjlighet att ställa frågor till Samverkansrådet.

Medverkande: Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare, Magnus Aspegren (Riksteatern), Staffan Forssell (Kulturrådet), Karin Grönvall (Kungliga biblioteket), Friedrike Roedenbeck (Nämnden för hemslöjdsfrågor), Anna Serner (Filminstitutet), Anna Söderbäck (Konstnärsnämnden), Karin Åstrom Iko (Riksarkivet). Moderator: Ingrid Elam, författare och kritiker.

Efter samtalet är man välkommen att prata vidare med Samverkansrådet i vår monter på Utställartorget.

Sverker Sörlin. Foto: Ulla Montan. 


Hållbar kultur
Fredag 7 februari kl 11.30–12.30, B-hallen, Stiga Sports Arena
Hur formas en hållbar kultursektor som navigerar i spänningsfälten mellan olika idésystem? Vad är kulturens roll och hur möter kulturområdet utmaningar kopplade till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet? Välkommen till en diskussion om samhällen i förändring där kulturutövares möjligheter och ansvar analyseras och diskuteras. 

Paneldeltagare: Lars Lindkvist, professor Linnéuniversitetet, Osiel Ibánez, utvecklingsstrateg Stockholms konstnärliga högskola, Nina Wormbs, professor i teknikhistoria på KTH.  Moderator: Ika Johannesson, journalist och programledare.Vi medverkar även i dessa samtal:

Vem tar ansvar för internationell samverkan?
Torsdag 6 februari kl 11.30–12.30.
Bland andra Suzi Ersahin, kanslichef för ALMA, medverkar.
Arrangör: Intercult

Kultur på varje ort? Turnésystem och nationella samarbeten

Torsdag 6 februari kl 13–14
Bland andra Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef Kulturrådet, medverkar. Arrangör: Dansnät Sverige.

Ung kultur i förändring – konsekvenser för kulturpolitiken?
Torsdag 6 februari kl 13–14
Bland andra Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum, medverkar. Arrangör: Kulturanalys Norden.

Statliga satsningar i förorten, till vems nytta?
Fredag 7 februari kl 11.30–12.30
Bland andra Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare Kulturrådet, medverkar. Arrangör: Folkets Hus och Parker.

Monterprogram:

I monterprogrammet Kom och möt har du möjlighet att träffa och småprata med handläggare och utredare för en mängd olika bidrag inom konstområden som vi stödjer. Dessutom gästas vi av Samverkansrådet, Konstnärsnämnden och Myndigheten för tillgängliga medier.  

Onsdag 5 februari
14.00–15.00 Handläggare för stöd inom kultursamverkansmodellen
15.00–16.00 Handläggare för stöd inom bild- och formkonst
17.15–18.00 Chefer från Samverksansrådet (på plats: på plats: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet, Riksteatern).  

Torsdag 6 februari
10.00–11.00 Handläggare för stöd inom musik   
12.00–13.00 Handläggare från Konstnärsnämnden för stöd inom Internationella dansprogrammet, dans och musik
13.00–14.00 Utredare av regional kulturverksamhet
14.00–15.00 Svante Weyler, Kulturrådets nya styrelseordförande
15.00–16.00 Kulturskolecentrum
16.00–17.00: EU-programmet Kreativa Europa

Fredag 7 februari
10.00 Handläggare för nationella minoriteter
11.15–12.15 Handläggare för stöd inom scenkonst
13.30–14.30 Ansvariga för satsningen Kreativa platser

Lördag 8 februari
10.00–12.00, 13.00–15.00 Taktil pysselworkshop för stora och små. Upptäck hur det är att läsa bokstäver och bilder med fingertopparna. Ingrid Källström från Myndigheten för tillgängliga medier inspirerar både barn och vuxna till egna mästerverk!

Om Folk och Kultur:

Den tredje upplagan av Folk och Kultur, den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden, äger rum i februari 2020. Med 126 programpunkter under fyra dagar och en tematik som spänner från demokrati, miljö och jämställdhet till integration och kulturpolitik skapar vi tillsammans den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. 

Folk och Kulturs webbplats

    

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig