Till navigation Till innehåll
Mer stödpengar till kultur i regionerna.Mer stödpengar till kultur i regionerna.Mer stödpengar till kultur i regionerna.

Mer stödpengar till kultur i regionerna.

150 miljoner till regionalt krisstöd

Strax före midsommar fick Kulturrådet regeringens uppdrag att fördela 150 miljoner kronor extra till landets regioner. Det är en tillfällig förstärkning med anledning av covid-19. Kulturrådets styrelse har den 25 augusti beslutat att regionerna i år får ett tillägg på elva procent av tidigare verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen.

Syftet med det tillfälliga stödet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för de regionala kulturverksamheterna. Det kan exempelvis handla om stödinsatser till konserthus, teatrar, museer, bibliotek och arkiv, det vill säga stödinsatser till de verksamheter som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom kultursamverkansmodellen. 20 av de 21 regionerna får tillägget enligt ovan. Även vissa verksamheter i Region Stockholm, som inte ingår i kultursamverkansmodellen kommer att få del av pengarna.

Kulturrådet fördelar pengar till regionerna, därefter gör respektive region en bedömning av hur medlen ska användas för att stärka de regionala verksamheterna på bästa sätt.

– Vi har prioriterat att snabbt få ut pengarna till kulturlivet, betonar Kulturrådets styrelseordförande Svante Weyler. Vi vet att behoven är stora och att kulturen blöder över hela landet. 

– Regionerna står kulturverksamheterna närmast och har även kunskapen och verktygen för en snabb bedömning. Grundtanken med kultursamverkansmodellen är ju att regionerna ansvarar för sina kulturplaner och känner sin region bäst.

Eftersom Region Stockholm inte ingår i kultursamverkansmodellen behövs ett annat ansökningsförfarande - den gamla förordningen från 1996 tillämpas. Den 1 oktober beräknas stöden till Stockholmsaktörerna fördelas.

Läs mer om fördelningen

Fördelning av tilläggsbidrag till regional kulturverksamhet med anledning av covid-19

Mer information om bidraget

Förstärkningen med anledningen av covid-19 är tillfällig, och har fördelats i form av ett tillägg till 2020 års verksamhetsbidrag till regioner inom kultursamverkansmodellen.

Vad kan medlen användas till?

Medlen är avsedda att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 för de aktörer som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom modellen. I likhet med ordinarie fördelning av regionalt verksamhetsbidrag inom modellen är det förordningen om statsbidrag till regional kulturverksamhet som styr användningen av medlen (2010:2012). Respektive region ska göra en bedömning av hur medlen stärker de regionala verksamheterna på bästa sätt – medlen ska ge möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

När ska medlen användas och redovisas?

Användningen av medlen redovisas i samband med ordinarie redovisning av regionalt verksamhetsbidrag 2020, vilket sker 15 maj 2021 och de kan användas fram tills redovisningsdatumet. Behövs ytterligare tid för att kunna avsätta medlen ska Kulturrådet meddelas i god tid. Av redovisningen ska det framgå vilka verksamheter som tagit del av tillförda medel, hur mycket medel de fått samt hur medlen har använts. Kulturrådet kan vid behov komma att ytterligare förtydliga instruktionerna om redovisningen.

Kontakt

Margareta Brilioth

  • Processledare

Helene Oljons

  • Pressansvarig och Tf enhetschef