Till navigation Till innehåll
Svante Weyler och Kajsa Ravin. Foto: Hans Alm.Svante Weyler och Kajsa Ravin. Foto: Hans Alm.Svante Weyler och Kajsa Ravin. Foto: Hans Alm.

Svante Weyler och Kajsa Ravin. Foto: Hans Alm.

Kulturrådet välkomnar nytt stödpaket

– Kulturrådet välkomnar ett nytt stödpaket till kulturen och är redo att fördela pengar om vi får ett uppdrag. Vi har en tät dialog med både Kulturdepartementet och representanter från kultursektorn, som bekräftar att det tidigare stödet har nått ut och varit viktigt för sektorns överlevnad, men att det finns ett stort behov av mer stöd, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Vid en pressträff på fredagen informerade inrikesminister Mikael Damberg och kulturminister Amanda Lind att regeringspartierna föreslår ett nytt krisstöd till kulturen och idrotten: 1,5 miljarder kronor till kulturen och 1 miljard kronor till idrotten. Regeringen överväger också att tillåta större publik än 50 personer vid vissa kultur- och idrottsarrangemang med sittande publik.

Kulturrådets styrelseordförande Svante Weyler tycker att det är mycket positivt att regeringen har kommit med förslag på ökade stöd så snabbt och att man försöker hitta lösningar på frågan med gränsen på max 50 personer vid evenemang med sittande publik. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska nu diskutera det nya krisstödet med Liberalerna och Centern för att förslaget sedan ska kunna gå vidare till riksdagen för beslut. Ännu återstår alltså många beslut innan pengarna kan börja fördelas.

Förslag om höjd gräns för sittande publik

Regeringen skickar också ut ett förslag på remiss om lättnader för den övre gränsen på 50 personer vid vissa kultur- och idrottsevenemang med sittande publik. Förslaget ställer krav på att arrangören kan säkerställa att evenemangen kan genomföras på ett säkert sätt.

Ytterligare ett förslag om undantag från förbudsförordningen för till exempel artistframträdanden på restauranger och kaféer där publiken kan sitta på rekommenderat avstånd ska skickas ut på remiss.

Någon övre gräns för publik angavs inte vid presskonferensen. Regeringen ska nu följa läget och ta in remissvar från Folkhälsomyndigheten och andra intressenter.

Läs mer

Pressträff med Mikael Damberg och Amanda Lind

Förslag på nytt stödpaket och höjd gräns för sittande publik

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig