Till navigation Till innehåll
Närbild på hand som spelar ett instrument.Närbild på hand som spelar ett instrument.Närbild på hand som spelar ett instrument.

Kulturrådets första beslut om krisstöd

Den 15 juni fördelar Kulturrådet den första delen av stödpaketet till kulturen. Dagens fördelning på cirka 21 miljoner kronor omfattar ansökningar upp till 100 000 kronor. Där finns många mindre aktörer som musikgrupper, teaterensembler och föreningar.

För att avlasta de tekniska systemen har vi spridit ut besluten över två dagar. Nästa beslut kommer tisdag den 16 juni. Då fördelar vi stöden till dem som sökt belopp över 100 000 kronor.

Drygt 2000 ansökningar har kommit in, cirka 1000 till dagens fördelning och den andra hälften till det kommande beslutet. Ungefär tre fjärdedelar av ansökningarna kommer från aktörer och arrangörer som inte har sökt bidrag från Kulturrådet tidigare.

Uppdraget att fördela stödpaketet till kulturen har varit omfattande och komplext med stor variation mellan de verksamheter som ansökt. Många små aktörer har sökt och får nu stöd.

Kulturrådet har tagit hänsyn till de sökandes behov av ekonomiskt stöd, samt att medlen fördelas till en mångfald av kulturella uttryck i hela landet.

– Det känns skönt att vara i mål med det här före midsommar som utlovats, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Nu hoppas vi att stödet kan bidra till konstens och kulturens överlevnad under den här tuffa perioden. Alla de som har sökt och är berättigade till stöd kommer att få del av krispaketet.

Hälften av de beviljade medlen går till musikområdet och en fjärdedel till scenkonst. Resterande medel går till aktörer inom bild- och formområdet, museer, utställningsverksamhet, litteratur- och läsandeverksamhet samt konstområdesövergripande arrangörer och aktörer. 44 procent av dem som får stöd har sökt i egenskap av arrangör och 36 procent anger att de är aktörer. Övriga har sökt som både arrangör och aktör. Genom detta beslut beviljas stöd till 727 ansökningar som uppfyller förutsättningarna inom ramen för förordningen.

Pengarna räcker till dem som är berättigade att söka

Ansökningarna som har kommit in till Kulturrådet motsvarar sammantaget 763 miljoner kronor, mer än dubbelt så mycket som de 370 miljoner som finns att fördela.

Enligt regeringens förordning kan Kulturrådet dela ut högst 75 procent av det sökta beloppet upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon kronor. En arrangör eller aktör kan som mest få tio miljoner kronor.

Regeln gör att alla de som har sökt och är berättigade till bidrag också kommer att få pengar, men inte hela den sökta summan.

Stödet fördelas till arrangörer av kulturevenemang och konstnärligt verksamma aktörer för intäktsbortfall eller merkostnader som beror på inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Evenemangen skulle ha varit öppna för allmänheten och hållits före den 31 maj 2020 för att få stöd.

Fördelningen över landet speglar branschen

I dagens fördelning går 60 procent av medlen till sökande från storstadslänen. Arrangörer och aktörer i Region Stockholm får 33 procent, 18 procent fördelas till Västra Götalandsregionens sökande och tio procent av medlen till arrangörer och aktörer i Skåne. Resterande medel fördelas över hela landet, vilket innebär att det i samtliga regioner finns mottagare av stöd.

Läs mer

Beviljade bidrag inom stödpaketet till kulturen, första beslutet

Har du frågor?

I vårt forum finns frågor och svar om beslutet samlade. Där kan du även ställa egna frågor om du inte hittar svaren du söker.

Frågor och svar om beslutet

Vår support når du via: stodpaket@kulturradet.se

Telefon: 08-519 264 01

Telefontid helgfria vardagar:
Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9:00-11:00 Tisdagar och torsdagar kl. 13:30-15:30.

Bakgrund

Stödpaketet i korthet

Laddar...