Till navigation Till innehåll
Ytterligare 15 miljoner kronor till scenkonstallianserna.Ytterligare 15 miljoner kronor till scenkonstallianserna.Ytterligare 15 miljoner kronor till scenkonstallianserna.

Ytterligare 15 miljoner kronor till scenkonstallianserna.

Mer stödpengar till fria kulturskapare

Regeringen har beslutat att Kulturrådet ska fördela ytterligare 15 miljoner kronor till scenkonstallianserna för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för verksamheterna med anledning av det nya coronaviruset.

Syftet är att motverka att enskilda konstnärer och kulturskapare ska behöva sägas upp som en följd av det svåra ekonomiska läget.

Allianserna verkar för frilansande skådespelares, dansares och musikers trygghet och för att minska deras beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom respektive konstområde. Ett antal professionella skådespelare, dansare och musiker kan få anställning och ersättning av allianserna under perioder då de saknar andra engagemang. Bidraget kan även användas för insatser kopplat till karriärväxling.

– Den här lösningen för att en ytterligare del av stödpaketet ska komma de fria kulturskaparna till del är glädjande. Våren har varit mycket svår för kultursektorn och enskilda utövare är särskilt drabbade av krisen, säger generaldirektör Kajsa Ravin. 

Vi har tidigare fördelat stöd till inställda eller framskjutna evenemang. Vissa ansökningar har inte uppfyllt villkoren för stödet, vilket gjort att det nu finns pengar kvar av de 370 miljoner kronor vi hade att fördela. Regeringen har beslutat att 15 miljoner kronor av dessa pengar ska gå till scenkonstallianserna. 20 mkr går också till utökat stöd till enskilda konstnärer via Konstnärsnämnden.

Fakta: Scenkonstallianser är en samlande benämning på en unik svensk anställningsform för skådespelare, dansare och musiker, TeaterAlliansen bildades 1999, Dansalliansen 2006 och Musikalliansen 2008.

Läs mer

Omfördelning av stöd till fria kulturskapare