Till navigation Till innehåll
Publik och musikscen. Publik och musikscen. Publik och musikscen.

Konferens: Ett hållbart musikliv. Foto: Unsplash.

Ett hållbart musikliv: Konferens 30 november

Välkommen till en konferensdag som samlar olika organisationer inom musikområdet på nationell nivå. Syftet är att utbyta och sprida information och kunskap på temat ”ett hållbart musikliv”.

Ett fyrtiotal nationella aktörer inom musikområdet samt bidragsgivare och utredare är inbjudna och deltar på plats. Dagen filmas och är tillgänglig för vem som helst att ta del av live och i efterhand.

Programinnehåll

Inledning: Kulturrådet

 • Videohälsning från Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin
 • Återkoppling från möten med aktörer kring musikområdets behov kopplat till Kulturrådets främjandeuppdrag, Jakob Eknor
 • Presentation av statistik kopplat till Kulturrådets bidrag inom musikområdet – inom det fria musiklivet (ur rapporten ”Direkta bidrag”), kultursamverkansmodellen och kris- och återstartsstöd, Martin Rickardsson Ta del av rapporten Direkta bidrag

Konstnärsnämnden: främjande arbete inom musikområdet

Hasse Lindgren

Samverkan mellan regioner och det fria musiklivet

 • Kultursamverkansmodellen – en kort introduktion, Veronica Lamppa Lönnbro
 • Dag Celsing (kulturkonsulent) om sin rapport över regionala scenkonst-/musikinstitutioner och pågående undersökning kring samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhället 
 • Panelsamtal: Dag Celsing (samtalsledare), Eric Palm, MAIS (Musikarrangörer i samverkan), Joppe Pihlgren, Svensk live, Petra Kloo, Vara konserthus, Luciana Marques, Kulturrådet 

Finansieringsmöjligheter del 1

Postkodstiftelsen, Robert Brodén 

Förutsättningar att verka som musiker och komponist

 • Calle Nathanson om sitt uppdrag att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för konstnärer 
 • Panelsamtal: Calle Nathanson (samtalsledare), Gunnar Jönsson, SYMF, Mattias Qvarsell, Musikerförbundet, Anna Cokorilo, FST, Mathias Strömberg, SKAP

Musik och näring

 • Tobias Nielsén om utredningen ”Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” ur ett musikperspektiv” Ta del av utredningen här
 • Jesper Thorsson, Export music Sweden, om behov och utmaningar för att kunna verka internationellt inom musikområdet 
 • Panelsamtal: Tobias Nielsén (samtalsledare), Sofie Marin, STIM, Jesper Thorsson, ExMS, Ludvig Werner, IFPI, Ragnar Berthling, Musikcentrum

Musikens förutsättningar i framtiden

Finansieringsmöjligheter del 2

 • Arvsfonden, Mårten Lempert
 • Kreativa Europa, Ann-Louice Dahlgren 

Sammanfattning av dagen

Laddar...