Till navigation Till innehåll
Konferens: Ett hållbart musikliv. Foto: Unsplash.Konferens: Ett hållbart musikliv. Foto: Unsplash.Konferens: Ett hållbart musikliv. Foto: Unsplash.

Konferens: Ett hållbart musikliv. Foto: Unsplash.

Ett hållbart musikliv: Konferens 30 november

Välkommen till en konferensdag som samlar olika organisationer inom musikområdet på nationell nivå. Syftet är att utbyta och sprida information och kunskap på temat ”ett hållbart musikliv”.

Ett fyrtiotal nationella aktörer inom musikområdet samt bidragsgivare och utredare är inbjudna och deltar på plats. Dagen kommer att filmas och vara tillgänglig för vem som helst att ta del av live och i efterhand.

Programinnehåll

Tiderna är preliminära och kan justeras något.
 
9.15: Inledning: Kulturrådet

 • Videohälsning från Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin
 • Återkoppling från möten med aktörer kring musikområdets behov kopplat till Kulturrådets främjandeuppdrag, Jakob Eknor
 • Presentation av statistik kopplat till Kulturrådets bidrag inom musikområdet – inom det fria musiklivet (ur rapporten ”Direkta bidrag”), kultursamverkansmodellen och kris- och återstartsstöd, Martin Rickardsson
  Ta del av rapporten Direkta bidrag

9.55: Konstnärsnämnden: främjande arbete inom musikområdet
Hasse Lindgren

10.05: Samverkan mellan regioner och det fria musiklivet

 • Kultursamverkansmodellen – en kort introduktion, Veronica Lamppa Lönnbro
 • Dag Celsing (kulturkonsulent) om sin rapport över regionala scenkonst-/musikinstitutioner och pågående undersökning kring samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhället 
 • Panelsamtal: Dag Celsing (samtalsledare), Eric Palm, MAIS (Musikarrangörer i samverkan), Joppe Pihlgren, Svensk live, Petra Kloo, Vara konserthus, Luciana Marques, Kulturrådet 

11.00: Paus

11.10: Finansieringsmöjligheter del 1
Postkodstiftelsen, Robert Brodén 
     
11.20: Förutsättningar att verka som musiker och komponist

 • Calle Nathanson om sitt uppdrag att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för konstnärer 
 • Panelsamtal: Calle Nathanson (samtalsledare), Gunnar Jönsson, SYMF, Mattias Qvarsell, Musikerförbundet, Anna Cokorilo, FST, Mathias Strömberg, SKAP

12.00: Lunch

13.00: Musik och näring

 • Tobias Nielsén om utredningen ”Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” ur ett musikperspektiv”
  Ta del av utredningen här
 • Jesper Thorsson, Export music Sweden, om behov och utmaningar för att kunna verka internationellt inom musikområdet 
 • Panelsamtal: Tobias Nielsén (samtalsledare), Sofie Marin, STIM, Jesper Thorsson, ExMS, Ludvig Werner, IFPI, Ragnar Berthling, Musikcentrum

13.55: Kort paus
   
14.00: Musikens förutsättningar i framtiden

15.00: Paus, fika

15.20: Finansieringsmöjligheter del 2

 • Arvsfonden, Mårten Lempert
 • Kreativa Europa, Ann-Louice Dahlgren 

15.45: Sammanfattning av dagen

16.00: Slut