Till navigation Till innehåll
Man bakom ett trumset.Man bakom ett trumset.Man bakom ett trumset.

Konrad Agnas. Foto: Tina Axelsson.

12 miljoner till konsert- och samarbetsprojekt

Kulturrådet har för andra gången i år fördelat bidrag till konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet. Debaser, Harmonic Sine, Konrad Agnas Rite of Passage, Subvox och Tobacka musik- och sedlighetskommitté är fem exempel på aktörer som får stöd.

Till årets andra ansökningsomgång inkom hela 344 ansökningar. Av dessa får 130 dela på 12 miljoner kronor. 

Syftet med bidraget är att främja en mångfald av konstnärliga uttryck, kvalitet och förnyelse och ett varierat utbud av konserter av hög kvalitet i hela landet. Bidraget ska även möjliggöra för aktörer inom musikområdet att genomföra internationella utbyten och samarbeten.

– Vid fördelningen till konsertprojekt har vi bland annat prioriterat ansökningar där det finns både biljettintäkter och en medfinansiering på minst 60 procent. Vi har även prioriterat ansökningar som följer bransch- och kollektivavtal säger Barbara Matamoros Bengtsson, handläggare på Kulturrådet.

– För samarbetsprojekt har ansökningar där samarbetet pågår under hela projektets gång prioriterats samt tillfälliga projekt som är nyskapande säger Barbara Matamoros Bengtsson.

Tre exempel aktörer som får stöd är Debaser för en festival under Liveuropes nätverksträff i Stockholm, Konrad Agnas Rite of Passage för turné i Kanada och Harmonic Sine från Malmö för projektet Command; Improvise. Ytterligare två exempel är Tobacka musik- och sedlighetskommitté i Vännes för arrangemanget Metal utan gränser och kulturföreningen Subvox i Göteborg för Subkultfestivalen.

Bakgrund

Det här bidraget breddar möjligheten för aktörer inom musikområdet att söka stöd för konsert- eller samarbetsprojekt.

Läs mer

Bidrag till konsert- och samarbetsprojekt, andra fördelningen 2023

Bidrag till konsert- och samarbetsprojekt

Läs mer om vårt uppdrag inom musikområdet

Kontakt

Barbara Matamoros Bengtsson

Laddar...