Till navigation Till innehåll
Mamman håller ett litet glatt barn. Pedagog ler mot barnet. Mamman håller ett litet glatt barn. Pedagog ler mot barnet. Mamman håller ett litet glatt barn. Pedagog ler mot barnet.

Bokstart främjar språkutveckling hos de allra yngsta.

Bokstart fortsätter att växa – högsta bidragsfördelningen hittills

Bokstart är bidraget som främjar språkutvecklingen hos de allra yngsta och bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. I år beviljas Bokstartsbidrag till 43 utvecklingsprojekt och 20 språknätverk, som delar på 17,5 miljoner kronor.

– Vi har fått fler ansökningar än något tidigare år. Det är glädjande att så många nya kommuner söker och beviljas bidrag, säger Anna Hällgren, handläggare.

Genom Bokstart nås småbarnsföräldrar med kunskap om vikten av tidig språkstimulans. Många kommuner arbetar med både universella och riktade insatser, till familjer i exempelvis utvalda bostadsområden.

– Flera kommuner skriver i sina ansökningar att de vill arbeta mer med barnfamiljer, för att undersöka behov och lösningar tillsammans, säger Nina Suatan, handläggare.

Bokstart i Torsby kommun skriver i sin ansökan:

”Hur kan vi stötta vuxna i socioekonomiskt utsatta områden i Torsby kommun för att stärka små barns (0–3 år) utveckling? I projektet kommer vi att undersöka användarnas behov – vad är det de önskar för att utmaningen ska bli en möjlighet.”

Fler tendenser i bidragsomgången:

  • Fördjupat arbete med öppen förskola och familjecentraler.
  • Flexibla metoder för samarbetsparter och familjer för att fler ska nås och involveras. Exempelvis att utifrån familjens önskemål erbjuda hembesök, träff på bibliotek och samtal vid BVC-besök.
  • Fler satsningar till familjer med extra behov, kopplade till barnhälsovårdens utökade hembesöksprogram.
  • Strategisk implementering där Bokstart skrivs in i biblioteksplaner och andra styrdokument.
  • Kunskapsdagar och insatser som inbegriper flera professioner, som ofta sker kommun- eller regionsöverskridande.

Huvudsökande till Bokstart är en regional eller kommunal biblioteksverksamhet med minst en medsökande organisation eller institution inom barnhälsovård eller förskola. Ett syfte med bidragen är att skapa förutsättningar för samverkan och stötta familjer genom kvalitativa och trygga möten med vårdnadshavare. Sedan 2021 är Bokstart permanentat av regeringen.

Årets bidragsomgång

  • Totalt 71 ansökningar, varav 63 beviljade.
  • Av de beviljade ansökningarna är 56 kommunala och 7 regionala.
  • 16 län är representerade i beviljade ansökningar.
  • Totalt sökt belopp: 26 998 516 kronor.
  • Belopp som fördelas: 17, 5 miljoner.

Här ingår båda bidragen inom Bokstart: språknätverk och utvecklingsbidrag.

Läs mer 

Bokstart, språknätverk 2023.

Bokstart, utvecklingsbidrag 2023.

Om bidragen: språknätverk och utvecklingsbidrag

Bokstart.se

Kontakt

Nina Suatan

Handläggare

Anna Hällgren

Handläggare

Erik Belin

Kommunikatör

Laddar...