Till navigation Till innehåll
Massa omslag av rapporten Nuläge om barns och ungas läsningMassa omslag av rapporten Nuläge om barns och ungas läsningMassa omslag av rapporten Nuläge om barns och ungas läsning

Rapporten Nuläge om barns och ungas läsning finns att läsa, ladda ner och beställa.

Rapport: Nuläge om barns och ungas läsning

För att läsandet bland barn och unga ska öka krävs fler läsfrämjande insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Det är också viktigt att stärka läsningen för unga och unga vuxna och öka deras delaktighet, anser Kulturrådet med stöd av Läsrådet, i en ny rapport.

- Utifrån kunskapen om vad de här socioekonomiska skillnaderna betyder för läsning vill vi lägga extra fokus på att jämna ut läsklyftorna. Genom fler läsfrämjande insatser för unga och kunskapsspridning vill vi skapa förändringar, säger Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet och ordförande i Läsrådet.

Kulturrådet har med stöd av Läsrådet, ett rådgivande organ till Kulturrådet, sammanställt en rapport, ett nuläge om barns och ungas läsning i Sverige. Rapporten bygger på myndighetsrapportering, statistik, dialogmöten och forskning. Den visar att det råder brist på likvärdighet vad gäller läsande och läsfrämjande åtgärder. Fortfarande är det socioekonomiska faktorer, uppväxtförhållande, föräldrarnas utbildningsnivå, som avgör vem som blir läsare. Skolan lyckas inte kompensera fullt ut för orättvisorna och det behövs mer kunskap om hur olika aktörer kan samverka, enligt rapporten, och om vilka metoder som är framgångsrika.

- I Läsrådet sitter ledamöter med en stor samlad kompetens. Dessutom finns tre myndigheter representerade, Kulturrådet, MTM och Skolverket, som gör det möjligt att ta ett samlat grepp, menar Kajsa Ravin.

Rapporten lyfter vikten av att få mer kunskap om barn och unga som inte läser. Det är viktigt att fånga upp barn och ungas egna perspektiv och göra dem mer delaktiga. I rapporten får vi indikationer på att de generella läsfrämjande insatser som görs inte alltid är anpassade till vissa gruppers behov och förutsättningar. I förlängningen leder det till att de som behöver läsfrämjande insatser som mest är de som får minst del i dem.

Läsfrämjande insatser för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden är vad Kulturrådet tänker fokusera på de kommande åren. Arbetet behöver stärkas genom samverkan och kunskapsspridning. Inför år 2024 planeras ett pilotprojekt för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Målet är att bidra till breddad, ökad och lustfylld läsning för alla barn och unga, oavsett socioekonomisk bakgrund. Ett viktigt steg mot att bli världens mest läsande land.

Läs mer

Här kan du läsa och ladda ner rapporten

Kontakt

Helene Oljons

Pressansvarig

Cecilia Löfberg

Utredare

Laddar...