Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance

Ossi Niskala, dansare och koreograf, Stockholm (ordförande)

Rickard Borgström, curator, Nuuk, Grönland  

Rebecca Chentinell, dansare och koreograf, Stockholm

Martin Forsberg, koreograf, Köpenhamn

Elizabeth Millqvist, verksamhetschef och konstnärlig ledare, Wanås

Ingeborg Zackariassen, dansare och koreograf, Göteborg

Niki Tsappos, dansare och koreograf, Stockholm

Rasmus Ölme, dansare och koreograf, Köpenhamn


Läs mer om bidrageen