Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance

Ossi Niskala, dansare och koreograf, Stockholm (ordförande)

Rickard Borgström, curator, Nuuk, Grönland  

Rebecca Chentinell, dansare och koreograf, Stockholm

Ingeborg Zackariassen, dansare och koreograf, Göteborg

Niki Tsappos, dansare och koreograf, Stockholm

Rasmus Ölme, dansare och koreograf, Köpenhamn

Zerjon Abebe, dansare och koreograf, Göteborg

Lina B. Frank, producent, MalmöLäs mer om bidrageen