Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance

Ossi Niskala, dansare och koreograf, Stockholm (ordförande)

Rickard Borgström, curator, Finland   

Niki Tsappos, dansare och koreograf, Stockholm

Rasmus Ölme, dansare och koreograf, Köpenhamn

Zerjon Abebe, dansare och koreograf, Göteborg

Lina B. Frank, producent, Malmö

Annika Wassén, scenkonstkonsulent, VisbyLäs mer om bidragen