Till navigation Till innehåll
Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.

Skapande skola-projekt påverkas också. Foto: Susanne Kronholm.

Skapande skola och corona

Många skolor och kontaktpersoner för bidraget har under föregående läsår kämpat med att ställa om projekten och med att hitta nya datum för genomförande. Genom pandemin har Kulturrådet uppmuntrat huvudmän att ställa om och omforma projekten.

Många projekt har kunnat digitaliserats eller genomförts utomhus. Det har också varit möjligt att ansöka om projektändringar och att ansöka om att förlänga projektperioden till att omfatta även höstterminen -21. Det som har kunnat genomföras hittills och de projekt som kommer att genomföras under höstterminen -21 är fantastiskt under rådande situation. Vi hoppas nu inför kommande läsår att pandemin inte längre påverkar och dominerar arbetet med kultur i skola utan att lärare, elever, kulturaktörer och kontaktpersoner för Skapande skola-bidraget kan få arbetsro igen. Många av huvudmännen har i sina ansökningar inför kommande läsår även tagit höjd för en eventuell fortsatt smittspridning. 

Nu ska bidraget för föregående läsår redovisas och vi har uppdaterat redovisningsblankett och informationsmaterial efter hur ni som kontaktpersoner bör redovisa genomförda projekt, eventuella avvikelser från godkända projektändringar eller inställda projekt relaterat till corona. Vi rekommenderar att ni betalar ut arvode enligt avtal till kulturaktörerna. Har ni inte avtal med någon aktör ännu betalar ni tillbaka de delar av bidraget ni har kvar i samband med redovisningen i september. Överskjutande medel för projekt läsåret 20/21 kan inte föras över till 2022.

Ta gärna del av det 11 minuter långa informationsmaterialet kring redovisningen. Där blir ni guidade genom den nya blanketten och får svar på vanliga frågor relaterat till corona.

Inför redovisning av läsåret 2020/2021

Projektförlängning eller projektförändringar

För läsåret 20/21 gäller: sista datum för projektförlängningar eller projektändringar för beviljade medel för läsåret 20/21 var den 11 juni -21.

Projekten kan vid en redan godkänd projektförlängning genomföras under hela höstterminen -21. Alla kostnader ska dock finnas med och alla projekt ska finnas med i redovisningen som görs under september, det innebär att ni innan redovisning måste ha färdiga avtal och offerter att utgå ifrån när redovisar. Har ni inte avtal med någon aktör ännu betalar ni tillbaka de delar av bidraget ni har kvar i samband med redovisningen. Onlinetjänsten för att redovisa läsåret 20/21 öppnar den 2 september och stänger den 30 september. Medel för projekt läsåret 20/21 kan inte föras över till 2022.

För läsåret 21/22 gäller: i enlighet med bidragets villkor ska ni alltid meddela Kulturrådet om projekten behöver förändras avsevärt från er ansökan.

Vi hoppas och tror att höstterminen -21 inte kommer att bli påverkat av pandemin. Projektändringar jämfört med de planer huvudmannen uppgav i sin ansökan inför kommande läsår kan dock komma att behöva göras ändå av olika anledningar. För projektändringar bör det finnas rimliga skäl att tro att verksamheten kan genomföras enligt ny plan. Detta kommer ni överens med kulturaktörerna om. Därefter mailar kontaktpersonen för huvudmannen en förfrågan om projektändring och anger diarienummer (KUR 2020/xxx).

Så påverkas våra bidrag

För er del innebär det bland annat att kostnader för redan ingångna avtal med kulturaktörer kommer att godkännas. Det inkluderar avtalad ersättning till kulturaktörer som utgått oavsett om projektet har kunnat genomföras i sin helhet eller inte.

Medel som inte har kunnat användas ska dock betalas tillbaka i enlighet med bidragsvillkoren.

Redovisning av vilka kostnader som ni har haft inom ramen för projektet ska ske enligt våra anvisningar. Se mer information om redovisningen av bidraget för läsåret 20/21 här:

Så redovisar du

Om bidraget

Kontakt

Lykke Pörtfors

  • Region/Län: Blekinge, Gotland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland

Kerstin Gustafsson Ehk

  • REGION/LÄN: GÄVLEBORG, JÄMTLAND, KRONOBERG, VÄSTRA GÖTALAND, VÄSTMANLAND, ÖREBRO OCH ÖSTERGÖTLAND

Josefine Alm

  • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA OCH VÄRMLAND