Till navigation Till innehåll
Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.Ändrade förutsättningar för många Skapande skola-projekt. Foto: Susanne Kronholm.

Skapande skola-projekt påverkas också. Foto: Susanne Kronholm.

Skapande skola och corona

Med anledning av coronaviruset får Kulturrådet många frågor. Många kämpar för att kunna genomföra innevarande läsårs Skapande skola-projekt och vi ser att detta är påfrestande för såväl lärare, elever, kulturaktörer som huvudmän.

Här hittar du information om vad som gäller och hur ni kan förhålla er till problem som uppstår i och med covid-19. Vad händer med bidraget om projekt inte kan genomföras, aktören avbokar osv. Hur hanteras uppskjutna, inställda och förändrade Skapande skola-projekt?

Går det att ställa om?

Genom pandemin har Kulturrådet uppmuntrat huvudmän att ställa om och omforma projekten, om det går. Många projekt har digitaliserats eller genomförts utomhus. Det har också varit möjligt att göra projektändringar samt förlänga projektperioden.

Vi ser och märker att alla gör sitt yttersta för att eleverna ska få möta och skapa tillsammans med professionella kulturaktörer, nu har ändå tiden kommit för att acceptera att läget kommer vara osäkert under längre tid och många projekt kommer att behöva ställas in. Så här långt in på terminen behöver ni inte längre försöka ställa om eller omforma fler projekt. Det som har kunnat genomföras hittills och det som trots allt kommer att genomföras under våren är fantastiskt under rådande situation.

Vi rekommenderar därför att ni betalar ut arvode enligt avtal till kulturaktörerna. Det kan göras på två sätt, genom att projektet definieras som inställt, eller som uppskjutet. För uppskjutna projekt bör det finnas rimliga skäl att tro att verksamheten kan genomföras enligt plan, längre fram. Detta kommer ni överens med aktörerna om. Har ni inte avtal med någon aktör ännu betalar ni tillbaka de delar av bidraget ni har kvar i samband med redovisningen i september.

Om ni behöver göra en projektförlängning - ansök senast 11 juni

För uppskjutna projekt bör det finnas rimliga skäl att tro att verksamheten kan genomföras enligt plan, längre fram. Detta kommer ni överens med aktörerna om. Därefter mailar ni en förfrågan om projektförlängning och ange diarienummer (KUR 2020/xxx). Projektförlängning görs för hela ert ärende och inte projekt för projekt.

Projekten kan vid en förlängning genomföras under hela höstterminen -21. Alla kostnader ska dock finnas med och alla projekt ska redovisas i redovisningen som gör under september, det innebär att ni innan redovisning måste ha färdiga avtal och offerter att utgå ifrån när redovisar. Har ni inte avtal med någon aktör ännu betalar ni tillbaka de delar av bidraget ni har kvar i samband med redovisningen i september. Redovisningen öppnar 2 september och sista dag att redovisa läsåret 20/21 är 30 september -21. Medel för projekt läsåret 20/21 kan inte föras över till 2022.

Projektändring

I enlighet med bidragets villkor ska ni alltid meddela Kulturrådet om projekten behöver förändras avsevärt från er ansökan. Vi rekommenderar inte att ni gör fler projektändringar med anledning av corona, då läsåret 20/21 snart är slut.

Kulturrådet har tagit ställning till vad som kan anses vara bidragsberättigade kostnader på vår webb för projekt som påverkas av den aktuella situationen:

Så påverkas våra bidrag

För er del innebär det bland annat att kostnader för redan ingångna avtal med kulturaktörer kommer att godkännas. Det inkluderar avtalad ersättning till kulturaktörer som utgått oavsett om projektet har kunnat genomföras i sin helhet eller inte.

Medel som inte har kunnat användas ska dock betalas tillbaka i enlighet med bidragsvillkoren.

Redovisning av vilka kostnader som ni har haft inom ramen för projektet ska ske enligt våra anvisningar.

Ni kan hitta mer information om hur Kulturrådet hanterar sina bidrag med anledning av Corona-viruset på vår webbplats. Vi uppdaterar webbplatsen löpande.

Läs mer

Om krisstöd och ordinarie bidrag med anledning av covid-19

Kontakt

Lykke Pörtfors

  • Region/Län: Blekinge, Gotland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland

Kerstin Gustafsson Ehk

  • REGION/LÄN: GÄVLEBORG, JÄMTLAND, KRONOBERG, VÄSTRA GÖTALAND, VÄSTMANLAND, ÖREBRO OCH ÖSTERGÖTLAND

Josefine Alm

  • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA OCH VÄRMLAND