Till navigation Till innehåll
Romernas flagga.Romernas flagga.Romernas flagga.

Webbinarium om projektbidrag och stöd till utgivning av nationella minoriteters kultur.

Gott om frågor under projekt-webbinariet

I webbinariet går vi igenom ansökningsförfarandet och berättade om projektbidragets syfte. Ta även del av frågorna och svaren som kom in.

OBS! Webbinariet sändes hösten 2020 men allt stämmer fortfarande, förutom ansökningsdatumen. Aktuella datum för projektbidragets ansökningsomgångar 2023 är: 

  • 21 februari–21 mars
  • 19 september–17 oktober (projekt- och verksamhetsbidrag)

Se den textade inspelningen av webbinariet på vår YouTube-kanal

Webbinarium hösten 2020

Frågor och svar 

Ett krav är medfinansiering - kan ett privat företag vara medfinansiär?

Ja. Oftast brukar dock medfinansiärer vara kommuner, regioner, andra statliga myndigheter, kulturinstitutioner, stiftelser och liknande.

Räknas privat sponsring som medfinansiering?

Ja, se svaret ovan. 

Finns det ingen i referensgruppen som representerar den judiska minoriteten?

Ja, i referensgruppen finns det personer som tillhör varje nationell minoritet och har kompetens om dess kultur. Här kan du se vilka som sitter med i referensgruppen

Vilka romer finns i referensgruppen?

Vi har två personer som tillhör den romska minoriteten och har kompetens om romsk kultur. Se svaret ovan.

Är det många romska som söker?

Ja, vi har romska kulturaktörer från hela landet som söker och beviljats medel.

Finns det finska romer som söker och vilka?

Ja, vi får in ansökningar från alla minoriteter och även finska romer.

Hur avgörs konstnärlig kvalitet?

Vi tittar bland annat på vilka som är involverade och medverkar i projektet.

Hur kan man få regionen att ta större ansvar när det gäller kulturstöd/projektstöd? Hittills har regionen återkommande sagt att de inte har medel.

Vi kan tyvärr inte svara på frågan men kan lyfta frågan i våra dialoger med regionerna, till exempel i det nationella nätverket för regioner med fokus på nationella minoriteters kultur. 

När vi som romsk organisation ansöker om projektstöd från regionen så säger man att man inte har någon särskild stöd för nationella minoriteter utan vi måste söka mer allmänt vilket försvårar då konkurrensen är större. Vilket ansvar har regionen för att stödja nationella minoriteters projekt?

Se svaret ovan.

Hur ser Kulturrådet på bilagor? Det är ofta svårt att beskriva en projektverksamhet med många aktiviteter på 1 000 tecken.

Bifoga gärna bilagor.

Hur stor andel av ett projekt måste finansieras av en medfinansiär?

Det finns ingen bestämd procentandel.

Hur stora ser bidragen från er ut?

Vi har ingen bestämd övre gräns. Men år 2020 har vi fått in så många ansökningar att det högsta beviljade beloppet var 130 000 kronor.

Jag undrar om man kan söka medel för översättningskostnader som till exempel lön, korrekturläsning, bokutgivning?

Planerad utgivning kan sökas för produktionskostnader vilket kan omfatta det ovan nämnda. För översättning finns bidrag till översättare av svensk litteratur och för bokutgivning stöd till planerad utgivning av litteratur men ta gärna kontakt med ansvarig handläggare för vidare dialog.

Kan vi få stöd för utgivning om nationella minoriteter på svenska för att synliggöra minoriteten?

Ja, det går bra att söka bidrag för utgivning på något av de nationella minoritetsspråken eller på svenska om det finns en tydlig tematik som rör frågan.

Måste litteraturen vara skriven på minoritetsspråket?

Nej, se ovan. 

Kan jag söka två olika ansökningar till två olika ändamål?

Ja.

Räknas verksamhetsbidrag från Sametinget som ett statligt stöd?

Ja.

Vad är den totala summan?

Vi har totalt 12,5 miljoner kronor i verksamhetsbidrag och projektbidrag. 2020 fördelades 8,8 miljoner i verksamhetsbidrag och minst 3,7 miljoner kronor i projektbidrag.

Vi har fått medel till ett teaterprojekt. Pandemin påverkar, vi har tvingats skjuta fram föreställningen. Vad gäller? 

Det går bra att skjuta fram sina arrangemang i och med corona pandemin men viktigt att ha en nära dialog om detta med ansvarig handläggare.

Powerpoint-presentationer

Projektbidrag för nationella minoriteters kultur (powerpoint)

Projektbidrag för nationella minoriteters kultur (pdf)

Stöd till planerad utgivning (powerpoint)

Stöd till planerad utgivning (pdf)

Kulturrådets supportforum

Ställ fler frågor i vårt forum

Kontakt

Cecilia Brisander

Laddar...