Till navigation Till innehåll
Kompani Giraff. Foto: José Figueroa.Kompani Giraff. Foto: José Figueroa.Kompani Giraff. Foto: José Figueroa.

Kompani Giraff. Foto: José Figueroa.

91 miljoner kronor för att stärka scenkonsten

När vi nu fördelar verksamhetsbidrag till den fria scenkonsten för nästa år delar 97 aktörer på 91 miljoner kronor. Kulturrådet prioriterar konstnärlig bredd och geografisk spridning för att stärka scenkonstens inarbetade strukturer.

– Kulturrådet har under hela våren fört samtal med branschen om hur coronaviruset påverkat verksamheterna. Vi kan konstatera att det är särskilt viktigt just nu att vi upprätthåller strukturerna för scenkonsten, att vi behåller kontinuitet och långsiktighet i en bransch som är under hård press, säger Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef på Kulturrådet.

Vi har tagit emot ett stort antal ansökningar inom ramen för bidraget och det sammanlagda sökbeloppet är betydligt högre än summan vi kan fördela. Därför har myndigheten prioriterat ansökningar som tillsammans med övrig fördelning inom scenkonstområdet för året omfattar en bredd av konstnärliga uttrycksformer, målgrupper och geografisk spridning.

Bidraget finns till för att stödja yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet, så att de kan nå publik i hela landet med föreställningar av hög kvalitet. Det går att söka bidraget för årlig kontinuerlig verksamhet som omfattar flera olika produktioner, presentationer och/eller samproduktioner. 

Fakta om fördelningen för verksamhetsåret 2021:

Inkomna ansökningar: 169
Beviljade ansökningar: 97
Sökt belopp: 181 504 398 kronor
Beviljat belopp: 91 212 000 kronor

Läs mer

Beviljade verksamhetsbidrag fri scenkonst: dans, cirkus, performance, första fördelningstillfället för år 2021

Beviljade verksamhetsbidrag fri scenkonst 2021: teater, opera, musikteater, performance, 

Verksamhetsbidrag fri scenkonst

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig