Till navigation Till innehåll
Omslag till katalogen Litteratur på de fem nationella minoritetsspråkenOmslag till katalogen Litteratur på de fem nationella minoritetsspråkenOmslag till katalogen Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken

Omslag till katalogen Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken

Kulturrådet stärker litteratur på nationella minoritetsspråken

Nu släpper Kulturrådet katalogen om litteratur på nationella minoritetsspråk. Syftet är att underlätta för bibliotek och läsare att få tillgång till litteratur på våra fem nationella minoritetsspråk.

Kulturrådet fick 2017 ett särskilt uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk.

– Flera av de nationella minoritetsspråken är hotade. Ett främjande uppdrag handlar därför om att stärka hela kedjan, från skrivande till att en text når sin läsare. Biblioteken har stor betydelse för att lyfta fram och sprida den litteratur som finns, säger enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad.

Urvalet av litteratur har Umeå stadsbibliotek gjort, med fokus på nyare litteratur och att böckerna ska finnas tillgängliga för inköp. Katalogen innehåller också inspirerande artiklar för att öka kunskapen om litteratur på minoritetsspråken.

Du beställer katalogen på Kulturrådets webbplats. Där hittar du också en bilaga till katalogen över litteratur på svenska om nationella minoriteter.

Läs, ladda ner och beställ katalogen

Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken 

Trevlig läsning!
Hauskaa lukemista!
ןגינעגראפ טימ טנייל
Mukavia lukuhetkiä!
Mangaja tumendže
jek šukar čitibe!
Somás logus!

Läs mer om vårt arbete kring nationella minoritetsspråk

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i temat Konst och kultur berör – i hela landet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag och främjande verksamhet.

Konst och kultur berör – i hela landet

Kontakt

Cecilia Brisander

Handläggare

Helene Oljons

Pressansvarig

Laddar...