Till navigation Till innehåll
Regeringen presenterar krispaketet under en presskonferens den 16 mars.Regeringen presenterar krispaketet under en presskonferens den 16 mars.Regeringen presenterar krispaketet under en presskonferens den 16 mars.

Regeringen presenterar krispaket för företag och jobb

Regeringen presenterar nu ett krispaket för svenska företag och jobb som omfattar kultursektorn. Syftet är att mildra de ekonomiska effekterna av spridningen av coronavirus covid-19.

Regeringen kommer att överlämna åtgärdsförslaget till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars. Så snart det finns mer information tillgänglig om åtgärder som berör kultursektorn särskilt kommunicerar vi det via vår webbplats.

– Kultursektorn drabbas hårt av coronaviruset på både kort och lång sikt. Det är viktigt för vår demokrati att kultursektorn och dess aktörer kan verka och att den kulturella infrastrukturen i Sverige säkerställs. Kulturrådet samråder med andra kulturmyndigheter och Sveriges kommuner och regioner för att säkerställa att kunskap om konsekvenser för kultursektorn följs upp. Kulturrådet följer utvecklingen och rapporterar kontinuerligt till regeringen, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Förslaget i korthet

Förslaget innebär i korthet att möjligheten till korttidspermittering införs och tillämpas från och med den 16 mars. Staten föreslås även ta över sjuklöneansvaret under april och maj. Egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14. Dessutom kan företag få anstånd med att betala arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. De nya reglerna kan tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2020.

Läs mer

Regeringens krispaket för svenska företag och jobb

Laddar...