Till navigation Till innehåll
Interiör från renoverade biblioteket i TingsrydInteriör från renoverade biblioteket i TingsrydInteriör från renoverade biblioteket i Tingsryd

Interiör från renoverade biblioteket i Tingsryd

Uppföljning av Stärkta bibliotek

Högskolan i Borås har tilldelats ett uppdrag att följa upp och utvärdera bidraget Stärkta bibliotek. En satsning som Kulturrådet på regeringens uppdrag har genomfört 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige.

– En extern uppföljning behövs för att visa mätbara och upplevda effekter av satsningen, för att kartlägga vilka utvecklingsområden folkbiblioteken prioriterar och även vilka resursbehov kommunerna ger uttryck för, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

Genom en upphandling har Högskolan i Borås tilldelats uppdraget att följa upp och utvärdera bidraget. Såväl en kvantitativ som kvalitativ uppföljning kommer att göras. Rapporten som redovisar uppdraget planeras att vara klar hösten 2021.

225 miljoner kronor om året har under tre år (2018–2020) fördelats till Sveriges kommuner, och 25 miljoner om året till landets regioner. Med utgångspunkt i bibliotekslagen var syftet med stödet att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

I regeringens budgetförslag som presenterades i september fanns ett förslag med på en fortsättning av satsningen ytterligare tre år med 150 miljoner kronor för 2021 och 75 miljoner årligen 2022 och 2023.

Läs mer

Inspirerande exempel från bibliotek i hela landet utifrån redovisningar av Stärkta bibliotek-ansökningar

 Storsatsning på ökat läsande och stärkta bibliotek i hela landet

Bidraget Stärkta bibliotek

Kontakt

Cecilia Brisander

  • Handläggare

Nina Ström

  • Handläggare