Till navigation Till innehåll
Två bibliotekarier står bland bokhyllor, bläddrar i varsin bok och diskuterar innehållet. Två bibliotekarier står bland bokhyllor, bläddrar i varsin bok och diskuterar innehållet. Två bibliotekarier står bland bokhyllor, bläddrar i varsin bok och diskuterar innehållet.

Det nya tillfälliga bidraget ska stärka kompetensen bland folkbibliotekens medarbetare. Foto: Susanne Kronholm

Nytt bidrag för att stärka folkbibliotekens kompetens

Nu har kommuner och regioner möjlighet att söka medel för kompetenshöjande insatser inom läsfrämjande. Bidraget vänder sig till medarbetare på folkbiblioteken och går att söka fram till 15 november.

Läsfrämjandelyft för folkbibliotek är en satsning på att stärka kompetensen inom läsfrämjande och litteraturförmedling bland medarbetarna på landets folkbibliotek. Satsningen inriktar sig framför allt mot barns och ungas läsning och består av flera olika delar.

– I läsfrämjandelyftet arbetar vi med flera pusselbitar. Det här tillfälliga bidraget är en av dessa där vi vill möjliggöra för kommunerna och regionerna att genomföra fler och nya kompetenshöjande insatser. Vi hoppas att det här blir ett utmärkt tillfälle att lägga in en ytterligare växel och ta de där extra kliven, säger Ann Catrine Eriksson, projektledare för läsfrämjandelyftet.

Bidraget kan sökas av kommuner och regioner. Behoven skiljer sig åt mellan landets folkbibliotek och av den anledningen ges stora möjligheter att själv avgöra vad pengarna ska användas till.

– Ansökningsperioden är ganska kort, men ansökningsförfarandet är enkel. Vilken typ av insats man ska använda bidraget till behöver inte vara formulerat vid ansökningstillfället. Men medlen kan exempelvis användas för att arrangera kurser, workshops eller studieresor. Att frigöra tid för kompetenshöjande insatser är viktigt och av den anledningen går det även att använda bidraget för vikariekostnader, säger Annika Hermele, projektledare för läsfrämjandelyftet.

Under 2023 kommer material kring läsfrämjande att flytta in på lärplattformen Digiteket. Medel kan användas för att frigöra tid till att berätta om eget läsfrämjande arbete som kan inspirera andra, genom att skapa material till Digiteket.

Sista ansökningsdag är den 15 november och medlen kan användas under hela 2023.

Mer information 

Läs mer och ansök om bidraget

Läs mer om Läsfrämjandelyftet för folkbibliotek

Kontakt

Mikael Weikvist

Kommunikatör

Ann Catrine Eriksson

Handläggare

Annika Hermele

Projektledare

Laddar...