Till navigation Till innehåll
Barn som leker med långa rör.Barn som leker med långa rör.Barn som leker med långa rör.

Scenkonstgruppen Kollaborativet arbetar med taktila, visuella och auditiva uttryck. Foto: Casper Wijlhuizen.

Nytt bidrag stärker kultur i skolan

Kulturrådet öppnar ett nytt stöd för utvecklingsprojekt som ska bidra till att alla barn och elever får en likvärdig tillgång till konst ock kultur i skolan, oavsett var de bor eller vilken typ av skola de går i. Bidraget riktar sig till fria kulturaktörer som vill sprida nya metoder och arbetssätt för att utveckla samverkan med skolan.

Ansökningsperioden öppnar den 22 september och pågår till och med den 18 oktober. Projekten ska vara av nationellt intresse och bland annat medverka till att stärka strukturer och främja samverkan mellan fria kulturaktörer och skolan.

– Vi har under många år sett att tillgången till konst och kultur för barn och elever i skolan inte är jämlik. Orsakerna till det är strukturella och med det här stödet vill vi överbrygga olika hinder som finns i dag. Projekten som får stöd ska därför handla om metodutveckling så att nya fungerande modeller kan spridas nationellt, säger Lykke Pörtfors, handläggare på Kulturrådet.

– Barn har ju rätt att ta del av konst och kultur utifrån sina egna förutsättningar och oavsett var i landet de bor, avslutar Lykke Pörtfors.

Läs mer

Bidraget Stärkt kultur i skolan

Kontakt

Lykke Pörtfors

Laddar...