Till navigation Till innehåll
Krisstöd kultur

Återstartsbidrag till kulturen: scenkonst

Det här bidraget kunde sökas för projekt som stöttade en återstart för kulturen och kulturlivet i Sverige till en följd av de effekter som covid-19 pandemin haft på kultursektorn. Bidraget kunde sökas för framåtblickande projekt som medverkar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom kultursektorn.

Dansare bakom böljande tyger belysta i blått, grönt och lila.

 • Du kunde söka bidrag för projekt som bidrar till återstart för kulturlivet och som medverkar till att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom sektorn.

  Bidraget riktade sig framför allt till projekt som:

  • bidrar till nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet,
  • tillgängliggör kultur digitalt och utvecklar digital produktion och intäktsmodeller för ett digitalt kulturutbud,
  • stärker arrangörledens förutsättningar,
  • stärker kultur för barn och unga.

  Projektet skulle pågörjas under 2022 och genomföras senast den 30 juni 2023.

  Du kunde inte ansöka om bidrag för:

  • projekt med annat huvudsakligt syfte än kulturverksamhet (vilket exempelvis kan vara företagsevenemang, föreningsträff eller föreläsning med forsknings- och utbildningssyfte),
  • intäktsbortfall eller utebliven vinst,
  • att förmedla till annan mottagare (däremot finns det möjlighet för flera aktörer att gå samman i en gemensam ansökan och om Kulturrådet beviljar ansökan kan medel fördelas till de som gemensamt sökt).

  Du får inte använda bidraget till:

  • aktieutdelning,
  • oskäligt höjda löner,
  • priser eller stipendier.
 • Generella villkor

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. 

  Kulturrådets generella villkor

  Det här gäller för användning av bidraget

  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt ansökan och de villkor vi beslutar. Om outnyttjade medel finns kvar efter den period som projektbidraget avser kan vi komma att återkräva den del av bidraget som inte har utnyttjats.  

  Så styrs bidragen 

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Kulturrådets regleringsbrev för 2022 

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Riktlinjer för återstartsbidrag till kulturen

 • Bidraget redovisas under perioden 1 augusti – 1 september 2023.

  Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och i redovisningsblankett.

  När du redovisar ska du kunna visa upp verifikat som styrker att din verksamhet haft de intäkter och kostnader som du redovisar. 

  Kulturrådet kan komma att genomföra ytterligare granskningar och kontroller så som vinstkontroller.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten

  Läs mer om vad du behöver tänka på när du redovisar

Frågor och svar om återstartsbidraget

Kontakta oss

Support krisstöd

Har du frågor om krisstödet?

Laddar...

+ + +