Till navigation Till innehåll
Cymbal och trummor.Cymbal och trummor.Cymbal och trummor.

1 465 beviljas krisstöd för särskilda behov

Kulturrådet har fördelat höstens sista krisstöd. 2 215 ansökningar om krisstöd för särskilda behov kom in till Kulturrådet. Två tredjedelar har beviljats.

Krisstödet för särskilda behov i kulturlivet inrättades inför höstens stödomgång, utifrån att vårens krisstöd inte täckte alla behov i kulturbranschen. Många underleverantörer så som ljud- och ljustekniker, bokare, produktionsplanerare och andra yrkesgrupper som är viktiga för kulturlivets infrastruktur, hamnade exempelvis mellan stolarna under våren 2020. Det nya krisstödet utformades brett, så att så många verksamheter och grupper som möjligt i kulturbranschen skulle kunna söka och därmed överleva. De sökande fick helt enkelt beskriva och motivera hur de drabbats ekonomiskt av pandemin och till vad de behövde stöd, för att överleva framåt.

Hälften ansöker för första gången från Kulturrådet

Kulturrådet har fått 2 215 ansökningar på totalt drygt 1,5 miljarder kronor och har fördelat cirka 440 miljoner kronor till detta krisstöd. Ansökningarna till särskilda behov inom kulturlivet har granskats utifrån konstnärlig och kulturpolitisk betydelse. Hälften är nya sökande för Kulturrådet. De som beviljats krisstöd kommer från hela landet, även om en majoritet har sin bas i storstadsregionerna. Samtliga konstområden är representerade i bidragsomgången, och musikområdet dominerar även detta stöd. Inställd internationell verksamhet finns med i den här omgången.

– Flera sökande uttrycker desperation och hopplöshet efter månader av ovisshet, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Vi har valt att fördela stöd till så många som möjligt istället för att ge stora belopp till några få aktörer.

Vilka har fått stöd?

Bland de beviljade ansökningarna finns hela paletten av det svenska kulturlivet representerad: Många mindre organisationer, arrangörer och föreningar så som lokala bygdeföreningar, bildningsförbund, kulturföreningar och konstnärskollektiv, som på sin ort ofta är helt avgörande för att den professionella kulturen ska nå ut i hela landet; teatergrupper och produktionsbolag inom teater, dans, event och nöje; förbund för alla konstformer, körer och stiftelser av olika slag; och inte minst de större arrangörsbolagen, artisterna, produktionsbolagen, festivalerna, bokningsbolagen, teknikbolagen och övriga underleverantörer som är avgörande för kulturarrangemangens infrastruktur.

Drygt 500 aktörer har sökt båda stöden och ungefär hälften av dessa har fått stöd både för intäktsbortfall vid inställda och uppskjutna evenemang och för särskilda behov.

Behov av ytterligare krisstöd i början av 2021

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har utlovat att nya krisstöd kommer i början av nästa år.

– Vi ser fortsatt stora behov i kultursektorn och välkomnar nya krisstöd för våren 2021, säger Kajsa Ravin. Krisstöden är helt nödvändiga för att kulturlivet ska finnas kvar och kunna starta om efter den långdragna pandemin.

Beviljade bidrag

Krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang

Läs mer om fördelningen av krisstöd till inställda och uppskjutna evenemang

De beviljade krisstöden betalas ut före årsskiftet.

Har du frågor?

I vårt forum finns frågor och svar om krisstödet till särskilda behov i kulturlivet samlade. Där kan du även ställa egna frågor om du inte hittar svaren du söker.

Frågor och svar om beslutet

Vår support når du via: krisstod@kulturradet.se

Bakgrund

Krisstödet i korthet

Regelverk

Kulturrådets riktlinjer för statsbidrag till särskilda behov i kulturlivet och smittsäkra kulturevenemang med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

Andra statliga stöd att söka

Har du enskild firma kan du söka omsättningsstöd via Boverket fram till den 31 januari 2021.

Boverkets omsättningsstöd

Laddar...