Till navigation Till innehåll
Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Foto: Hans Alm. Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Foto: Hans Alm. Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Foto: Hans Alm.

Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Foto: Hans Alm.

Hur är läget på Kulturrådet, Kajsa Ravin?

Kajsa Ravin har varit generaldirektör för Kulturrådet i drygt tre veckor. Hennes 25 första dagar har präglats av en intensiv krisledning i skuggan av coronaviruset. Hon ser att kulturverksamheterna just nu blöder och gör allt hon kan för att myndigheten ska kunna underlätta för kulturaktörerna i det här svåra läget.

Hur är coronaläget på Kulturrådet?

De flesta på Kulturrådet arbetar i dagsläget intensivt från sina hem och vi samarbetar via nätet. Kulturrådets krisledningsgrupp har dagliga avstämningar då vi följer utvecklingen av effekterna på kultursektorn. Det är viktigt att medarbetarna kan jobba på och att vi fortsätter arbetet med att fördela bidrag. Vi för ständiga dialoger med regioner, kommuner, branschorganisationer, myndigheter med flera. Vi har regelbundna möten med kulturdepartementet och förser tjänstemännen med underlag.

Jag har också deltagit i flera olika webbsändningar och informerat om vad Kulturrådet gör. Musikindustrin, Monday Music Meetup och Sveriges kommuner och regioner, SKR, är några exempel.

Var befinner sig regeringens krispaket på 500 miljoner kronor till kulturen?

Regeringen överlämnade sin proposition till riksdagen den 1 april. Nu väntar vi på riksdagsbeslutet. Kulturdepartementet arbetar för fullt på en ny förordning om vilka premisser som ska gälla för stödpaketen till kulturen och idrotten. Jag hoppas så snart som möjligt förstås. Hälften av den aviserade miljarden ska gå till idrotten och hälften till kulturen. Vilka myndigheter som får i uppdrag att fördela medlen är inte heller klarlagt i skrivande stund.

Hur förbereder sig Kulturrådet?

Vi ser över hur den mest effektiva organisationen kan se ut, både när det gäller de nya stödpengarna och de ordinarie bidragen. Vi har exempelvis gjort det möjligt att komplettera ansökningar under en tvåveckorsperiod och senarelagt återrapporteringar av bidrag. Vi har regelbundna digitala möten med kulturmyndigheterna i samverkansrådet och andra berörda myndigheter.

Kommer 500 extra miljoner kronor att räcka?

Behoven i kulturbranschen är stora och verksamheterna blöder. Även om 500 miljoner kronor låter mycket kommer det inte att täcka alla behov som uppstår. Det blir en grannlaga uppgift att fördela pengarna. Vi måste se till att de hamnar där de behövs allra bäst. Samtidigt som vi säkerställer att vi fortsatt har ett kulturliv präglat av kvalitet och mångfald.

Ska Kulturrådet sambereda bidragen med andra myndigheter?

Vi statliga myndigheter samordnar oss för att göra det enkelt och effektivt för sökande.

Vad är allra viktigast i vårt nuvarande krisläge?

Att våga tro på att konsten och kulturen överlever och att vi då värdesätter vårt rika kulturliv ännu mer.

Någon oväntad effekt av coronakrisen?

Vi har alla fått en digital crash-course och lärt oss de digitala verktygen i skarpt läge. Det kommer vi ha nytta av längre fram. Alla fina digitala konserter, scenkonstföreställningar och konstvisningar har också hittat fram till en ny publik. Samtidigt tror jag att många kommer värdesätta konst och kultur på ett nytt sätt efter coronaviruset, när vi upptäckt hur tomt det blir utan kulturarrangemang och mänskliga möten!