Till navigation Till innehåll
Flera stödpaket påverkar kultursektorn.Flera stödpaket påverkar kultursektorn.Flera stödpaket påverkar kultursektorn.

Flera stödpaket påverkar kultursektorn.

Kultursektorns villkor under corona-utbrottet

Regeringen har presenterat flera olika stödpaket som påverkar kultursektorn. Det gäller bland annat korttidspermittering, a-kassan, hyresrabatter, företagslån med mera. Kulturrådet har ännu inte fått besked om när regeringens stödpaket till kultursektorn klubbas i riksdagen eller när förordningen är färdig. Förslaget är att 500 miljoner kronor ska fördelas av bidragsgivande expertmyndigheter på kulturområdet. Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Filminstitutet är myndigheter som kan vara aktuella.

Kulturrådet arbetar under tiden med att skapa nya processer för bidragsfördelningen när krispaketet är på plats. Vi tittar också på hur avsteg kan göras från våra riktlinjer för att på bästa sätt anpassa vår bidragsgivning efter situationen. Att samordna arbetet med Författarfonden, Konstnärsnämnden, Filminstitutet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) med flera är prioriterat och strukturerade möten pågår.

Kulturrådet fortsätter dela ut bidrag för att se till att den kulturella infrastrukturen upprätthålls. Vi förstår att det kan vara svårt att hinna planera om med kort varsel och därför kan alla bidragsansökningar kompletteras två veckor efter sista ansökningsdatum. Vi har också senarelagt ansökningsperioderna för Stärkta bibliotek och distributionsstödet.

Nationella strukturer och nätverk har stor betydelse för fortsatt uppbyggnad och utveckling inom bland annat dansområdet. Dansnät Sveriges parter spelar en viktig roll för spridning av danskonst i landet. De har nu beviljats 2,1 miljoner kronor av Kulturrådet.

Stöden till kultursektorn är extra viktiga i coronatider. Vi kommer att vara så flexibla som möjligt i den rådande situationen. Beviljade bidrag kommer som regel inte att krävas tillbaka även om aktiviteter skjuts upp eller förändras. Coronautbrottet utgör särskilda skäl för förändring av verksamhet, exempelvis inställda föreställningar.

Läs mer

Information från Skatteverket om krispaketet för småföretagare

Konstnärsnämndens Konstnärsguide

Teaterförbundets information till dig som har eget företag

Verksamt.se samlar information från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen som rör småföretagare

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher