Till navigation Till innehåll
Bild för - victoria-kubiaki-fp6YatYrKR4-unsplash.jpgBild för - victoria-kubiaki-fp6YatYrKR4-unsplash.jpgBild för - victoria-kubiaki-fp6YatYrKR4-unsplash.jpg

Utställningsersättning vid inställda utställningar på grund av covid-19

Med anledning av att utbrottet av covid-19 medfört att ett antal utställningar har ställts in lämnar vi följande förtydligande som gäller för verksamhetsbidrag och projektbidrag inom bild och form.

När Kulturrådet har beviljat utställningsarrangörer och organisationer verksamhetsbidrag och/eller projektbidrag för 2020 har en del av bidraget reserverats för utställningsersättning till konstnärerna.

Om en arrangör och en utställande konstnär har ingått ett avtal om att ställa ut ett konstverk och utställningen av konstverket sedan har ställts in på grund av utbrottet av covid-19 kommer vi inte att återkräva den del av det beviljade bidraget som avser utställningsersättning, om motsvarande ersättning betalas ut till konstnären.

Pågående utställning som blivit inställd på grund av corona-pandemin

Till följd av den uppkomna situationen med corona-pandemin har MU-avtalets parter kommit överens om att göra en justering av 6 § i avtalet.

6 § Vid avbrott i utställning
Om arrangören till följd av stöld, skada eller annan omständighet, som äger rum under den tid då verket enligt enskilt avtal varit ur upphovsmannens besittning, inte längre kan visa de utställda verken ska den ersättning som regleras i enskilt avtal samt utställningsersättning enligt tariff betalas för hela den avtalade utställningstiden.

Justeringen av paragrafen innebär att till ”annan omständighet” räknas corona-pandemin. Detta gäller om inte parterna överenskommit om annat i det enskilda fallet.

 

Kontakt

Anna Eineborg

  • Handläggare