Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.

Krisstöd till kulturen

Här hittar du samlad information om krisstödet.

Besluten är fattade

Kulturrådet har fattat beslut om fördelningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet hösten 2021. I den sjätte krisstödsomgången fördelas närmare 400 miljoner kronor. Av nära 1300 ansökningar har cirka tusen beviljats. Här kan du läsa mer om höstens krisstöd.

Mer information

Frågor om ansökan

Har du sökt krisstöd och har frågor om din ansökan? Under Mina sidor i vår onlinetjänst hittar du bland annat ditt beslut, inskickade kompletteringar och redovisningsdatum.

Läs mer i vårt frågeforum

Logga in i onlinetjänsten

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

  • Har du frågor om krisstödet?

Höstens utlysningar 2021

Sammanlagt har Kulturrådet fått cirka 500 miljoner kronor av regeringen att fördela hösten 2021. 300 miljoner kommer att vara sökbara för krisstödet som denna gång är ett projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet. Stöden ska användas till återhämtning, återstart och anpassning efter pandemin. Projekten ska påbörjas tidigast den 13 september 2021 och avslutas senast december 2022.

Projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Ansökningsperiod 13 september–6 oktober

Det projekt som du söker för kan ha tidigast startdatum den 13 september 2021 och genomföras senast december 2022. 

OBS! Glöm inte att bifoga alla obligatoriska bilagor till din ansökan
Se vilka bilagor som gäller för din verksamhet här i listan.

Obligatoriska bilagor hösten 2021.pdf

Skapa ett konto redan nu

Vi vill gärna att du ansöker så tidigt som möjligt så att ansökningarna kan spridas över ansökningsperioden. Söker du bidrag hos oss för första gången måste du först skapa ett användarkonto i vår onlinetjänst. Gör gärna det redan nu, även om du vill vänta med att fylla i ansökningsblanketten. Har du sökt bidrag från Kulturrådet tidigare, använder du ditt befintliga konto.

Skapa ett nytt konto i onlinetjänsten

Webbtest

Här kan du göra ett enkelt test för att se om din organisation eller verksamhet har möjlighet att söka projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet. Testet ger inte en heltäckande bild utan är en vägledning. Gör gärna testet innan du påbörjar en ansökan. 

Gör webbtestet här

Frågor och svar

Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågor och svar-forum. 
Frågor och svar-forum om krisstöden 

Support krisstöd

Omgången för krisstöd särskilda behov i kulturlivet är nu stängd. Har du frågor om krisstödet kan du mejla till E-post: krisstod@kulturradet.se eller ringa telefon: 08–519 265 00.


Webbinarium om krisstöd till särskilda behov
Tisdag 21 september 12.00-13.00

Medarbetare på Kulturrådet berättar om höstens nya krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, går igenom ansökningsblanketten och svarar på frågor. 

Krisstöd till centrumbildningar

Ansökningsperioden för bidrag till centrumbildningar för särskilda insatser gällande bland annat arbetsförmedlande insatser under coronapandemin öppnar den 21 september och stänger den 12 oktober 2021.

Läs mer om krisstöd till centrumbildningar

Kulturrådets krisstöd våren 2021

Kulturrådet fördelade under våren 2021 krisstöd till inställda och uppskjutna evenemang samt till särskilda behov i kulturen. Totalt inkom cirka 4 100 ansökningar på drygt 3,9 miljarder kronor och har nu fördelat 1,6 miljarder kronor till 2 600 beviljade ansökningar.

Vårens fördelning av krisstöd

Konstnärsnämndens krisstöd

Av de 750 miljoner som i juni tillfördes kulturområdet för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att underlätta en återstart, tilldelades Konstnärsnämnden 92 miljoner.

De konstnärer som i våras fick avslag på sin ansökan på grund av att Konstnärsnämnden var tvungen att prioritera, kommer nu att kunna beviljas ett Krisstipendium 3 genom tilläggsbeslut.

De medel som återstår kommer att fördelas som extra arbetsstipendium inom samtliga konstområden. Det blir därmed ingen särskild utlysning av de 92 miljonerna under hösten.

Konstnärsnämndens samlade information om myndighetens krisstöd

Skatteverkets evenemangsstöd 2021

Evenemangstödet finns för att underlätta för arrangörer och underleverantörer av evenemang att kunna planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni-december 2021. Stödet kan sökas om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. 

Evenemangsstödet kan sökas under perioden 10 augusti-31 december 2021. Stödet uppgår till 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kronor. 

Skatteverkets evenemangsstöd 2021

Skatteverkets coronainformation

Här har Skatteverket samlat information som är viktig för företagare, ideella föreningar, stiftelser, registrerade trossamfund och offentliga aktörer att känna till i samband med coronapandemin.

Skatteverkets coronainformation

+ + +