Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.

Följ vad som händer

På samlingssidan hittar du information relaterad till följderna av covid-19.

Om krisstöd och ordinarie bidrag med anledning av covid-19

Läs mer om krisstöd och om hur våra bidrag påverkas av coronakrisen.

Krisstöd till kulturen

Höstens utlysning av krisstöd öppnar i september. Mer information kommer i augusti. Under våren har rygt 1,4 miljarder kronor fördelats till cirka 1 800 aktörer i krisstöd för särskilda behov och cirka 278 miljoner kronor har fördelats till 774 aktörer i krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang. Sammanlagt har drygt 2600 ansökningar beviljats krisstöd denna vår. Beslut och listor på mottagare av stöden finns här på samlingssidan för krisstöden.

Mer information

Kort om vårens krisstöd

Kulturrådet har fördelat vårens krisstöd till inställda och uppskjutna evenemang samt till särskilda behov i kulturen. Totalt fick vi cirka 4 100 ansökningar på drygt 3,9 miljarder kronor och har nu fördelat 1,6 miljarder kronor till 2 600 beviljade ansökningar. 

Särskilda behov i kulturlivet

18-20 maj beslutades fördelningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet. Cirka 2 900 ansökningar för sammanlagt tre miljarder kronor har kommit in. Drygt 1800 ansökningar beviljades stöd och får dela på cirka 1,4 miljarder kronor.

- Det är en fördelning med historiskt stora belopp till centrala aktörer i kulturlivet, konstaterar Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Besluten är starkt kulturpolitiskt motiverade och de kulturaktörer som beviljats stöd får högre belopp än tidigare.

Musikområdet dominerar även denna gång och får mer än hälften av det totala krisstödet. Scenkonst får cirka en femtedel. Litteratur och läsning samt bild, form och konsthantverk står för en mindre del, en procent respektive fyra procent av totalt beviljat belopp. Alla regioner finns representerade i fördelningen. Storstadsregionerna får cirka två tredjedelar av totalsumman.

Beslut om fördelning av krisstöd för särskilda behov

Särskilda behov, sökt belopp upp till 100 000 kr.
Särskilda behov, sökt belopp från 100 000–209 000 kr.
Särskilda behov sökt belopp 209 400-354 000 kr.
Särskilda behov sökt belopp 355 000-607 800 kr.
Särskilda behov sökt belopp 608 000-1 255 800 kr.
Särskilda behov sökt belopp från 1 257 500 kr.

 

Inställda och uppskjutna evenemang 

4-6 maj beslutades om fördelningen av krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang 1 oktober-31 december 2020. Cirka 1 300 ansökningar kom in som tillsammans sökte stöd för närmare 900 miljoner kronor. Sammantaget får 774 kulturaktörer dela på cirka 278 miljoner kronor.

– Det var inte lika många ansökningar nu som i höstas. Efterhand har färre evenemang kunnat planeras på grund av pandemin och därmed är det färre som är berättigade till stödet för inställda evenemang, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet.

Samtliga konstområden finns representerade i fördelningen med musik och scenkonst som dominerande områden. Scenkonsten står idag för 27 procent av det fördelade beloppet, jämfört med 19 procent i höstas. Det är en stor spridning över hela landet när det gäller fördelning och i samtliga regioner finns mottagare av stödet.

Beslut om fördelning av krisstöd för inställda evenemang

Inställda evenemang, sökt belopp upp till 90 000 kr.pdf
Inställda evenemang, sökt belopp från 90 000–440 000 kr.pdf
Inställda evenemang, sökt belopp över 442 000 kr.pdf


Frågor och svar

På våra bidragssidor finner du information kring vem som kan söka och för vad. Läs igenom dessa ordentligt innan du går till själva ansökningsblanketten.
 
Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågor och svar-forum, där också exempel beskrivs. Läs gärna igenom dessa innan du ställer en ny fråga.

Frågor och svar i vårt forum


Webbinarier

Här hittar du inspelningar från webbinarier där våra medarbetare berättar om kristödet och går igenom ansökningsblanketterna.
 Mer information om stöden finns hos respektive myndighet:

Övriga aktörer som också får del av regeringens stödpaket:

Samt scenkonstallianserna som består av:

Samlad information till småföretagare
På Verksamt.se hittar du samlad information om ytterligare stöd till företagare från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen på. Där kan du bland annat läsa om det nya omställningsstödet till enskild näringsverksamhet samt hyresstöd till utsatta branscher.

Läs mer på Verksamt.se

Samlad information från regeringen
På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtar för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.
För företagare med anledning av covid-19 

Skatteverkets omställningsstöd till följd av corona
Många företag har fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin. På grund av det finns det ett omställningsstöd som företag kan söka hos Skatteverket.
Perioderna mars och april 2021 är öppna och stänger den 30 juni. Här hittar du information om vad som gäller för de olika stödperioderna. 
Läs mer om omställningsstöd på Skatteverkets hemsida

Vad räknas som fasta kostnader?
Vi får många frågor om detta  och hänvisar till Skatteverkets lista som ger svar på den frågan Vad räknas som fasta kostnader?


Skatteverket har här samlat all information som är viktig för företagare, föreningar och offentliga aktörer i samband med coronapandemin. 
Skatteverkets coronainformation

+ + +