Till navigation Till innehåll

Den 20 februari kl. 12.00-16.00 kan det förekomma vissa störningar på webben och i onlinetjänsten.

Scenkonst

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Det här bidraget finns till för att utpekade institutioner, institut och fria aktörers verksamhet inte bara ska uppfylla de nationella kulturpolitiska målen om kvalitet, mångfald och förnyelse, utan också fylla en roll som exempelvis gästspelsscen eller utbildningsanordnare.

Fem män i vit skjorta och svarta byxor och västar står uppradade bredvid varandra. Repetitionen på Strindbergs Intima Teater. Foto: Per Bolkert.

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Det här bidraget kan sökas av Internationella Vadstena-Akademien, Musikaliska Akademien, Orionteatern, Ulriksdals slottsteater, Strindbergs Intima Teater, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet och Dansnät Sverige.

  Dessa institutioner, institut och fria aktörer utses av regeringen och anges i Kulturrådets årliga regleringsbrev.

 • De nämnda aktörerna kan söka årligt verksamhetsbidrag.

 • Du kan söka bidraget en gång per år.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Obligatoriska bilagor

  • Verksamhetsplan och årsbudget för det år som ansökan avser.
  • Signerad årsredovisning och verksamhetsberättelse för senast redovisade verksamhetsår.
 • Kulturrådet bedömer ansökan utifrån den sökandes verksamhetsmässiga prestation, ekonomiska situation och utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Internationell och interkulturell verksamhet

  Ett internationellt och interkulturellt perspektiv ska integreras i hela Kulturrådets bidragsgivning. Den internationella och interkulturella verksamheten ska därför inkluderas i ansökan om verksamhetsbidrag. Även internationella och interkulturella möten i Sverige ska prioriteras.

 • För våra bidrag gäller generella villkor. De finns beskrivna i villkorsbilagan som vi skickar med beslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Kulturrådets riktlinjer för verksamhetsbidrag till vissa aktörer av  kulturpolitiskt intresse

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

 • Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom scenkonst

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Caroline von Hove

Handläggare för scenkonst

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +