Till navigation Till innehåll
Kulturtidskrifter

Bidrag för spridning av kulturtidskrifter

Det här bidraget finns till för att många olika sorters kulturtidskrifter av hög kvalitet ska kunna ges ut och läsas i Sverige.

Sex kulturtidskrifter uppradade i två led. Några exemplar står omlott.

Kulturrådet främjar mångfald, kvalitet och spridning av kulturtidskrifter.

 • Om du är en organisation som arbetar för att sprida kulturtidskrifter i Sverige kan du söka det här bidraget.

 • Du kan söka spridningsbidraget för att synliggöra och sprida kulturtidskrifter och för att göra andra insatser som kommer flera kulturtidskrifter till del.

 • Du kan söka det här stödet en gång per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 4 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du kan söka det här stödet via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Obligatoriska bilagor

  Det här bidraget har inga obligatoriska bilagor.

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  När vi bedömer ansökningarna prioriterar vi projekt som omfattar ett större antal kulturtidskrifter och projekt som syftar till långsiktiga åtgärder för att främja synlighet och spridning.

  Vi prioriterar särskilt projekt som omfattar tidskrifter på de nationella minoritetsspråken eller huvudsakligen vänder sig till de nationella minoriteterna. Projekt som vänder sig till barn och ungdomar, och projekt med internationellt perspektiv, är också särskilt prioriterade.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

  Riktlinjer för statsbidrag till kulturtidskrifter

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.

  Informera om tillgänglighet

  Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Ringberg

Handläggare

Zoi Santikos

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +